Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Posledná rozlúčka s kardinálom Coppom, niekdajším nunciom v Československu

Pápež František nad rakvou kardinála Giovanniho Coppu - REUTERS

18/05/2016 17:15

Vatikán 18. mája – Vo Vatikánskej bazilike sa dnes o 15. hodine konala posledná rozlúčka so zosnulým kardinálom Giovannim Coppom, ktorý bol apoštolským nunciom v ČSFR a neskôr v Českej republike. Kardinál Coppa zomrel v pondelok 16. mája vo veku 90 rokov.

Svätej omši pri oltári Katedry predsedal dekan kardinálskeho zboru Angelo Sodano. Záverečné obrady Ultima Commendatio a Valedictio viedol osobne Svätý Otec František, ktorý vo svojom kondolenčnom liste už prv vyzdvihol kardinálovu „pastoračnú múdrosť a zápal pre potreby druhých, idúc v ústrety všetkým s dobrotivosťou a miernosťou“.

Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský v tejto súvislosti zaslal kondolenciu štátnemu sekretárovi Svätej stolice kardinálovi Pietrovi Parolinovi. Tlačová kancelária KBS ju publikovala v nasledovnom znení:

„Vaša Eminencia, so zármutkom sme prijali správu o úmrtí kardinála Giovanniho Coppu, ktorý bol prvým apoštolským nunciom v bývalom Československu po páde komunizmu v roku 1989. Spomíname na neho ako láskavého a odvážneho človeka, ktorý stál pred neľahkou úlohou napomôcť konsolidovať štruktúry Katolíckej cirkvi a zabezpečiť obsadenie všetkých diecéz.

Dovoľte mi, aby som v mene Konferencie biskupov Slovenska vyjadril úprimnú sústrasť nad stratou tohto vzácneho človeka. V našich srdciach zostane spomienka na neho navždy spojená s hektickým obdobím po páde komunizmu. Ďakujeme všemohúcemu Pánovi za dar tohto skromného a rozvážneho diplomata, ktorý svojou prácou výrazne prispel k obnove pomerov v Katolíckej cirkvi v bývalom Československu. Modlíme sa, aby ho Darca života bohato odmenil vo večnosti za jeho vernú službu. Nech odpočíva v pokoji.-jb-

18/05/2016 17:15