Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Brat Alojz na stretnutí Taizé vo Valencii: Svetový pokoj začína v našich srdciach

Ilustračná snímka - RV

30/12/2015 13:43

Španielsko 30. decembra – Vo Valencii už tretí deň prebieha Európske mládežnícke stretnutie Taizé. Okolo 25-tisíc mladým, ktorí sa zišli v španielskej metropole na tradičnom stretnutí v závere roka sa v úvode prihovoril prior ekumenickej komunity Taizé brat Alojz týmito slovami:

„To, čo sa potrebuje zmeniť, sú srdcia. Pokoj musí vyvierať z hlbokého prameňa. Tento prameň sa nachádza v pokoji, ktorý nám komunikuje Boh. Áno, svetový pokoj začína v našich srdciach. Na to, aby sme sa stali ženami a mužmi pokoja, treba odvahu. Je to odvaha evanjelia, odvaha milosrdenstva, ktoré nás pobáda otvoriť naše srdce každej ľudskej bytosti bez podmienok. Počas týchto dní vo Valencii a po celý rok, ktorý začína, sa budeme spoločne usilovať prebudiť v sebe odvahu milosrdenstva.“

V úvode stretnutia brat Alojz vo svojej prvej meditácii spomenul, že do Valencie pricestoval priamo zo Sýrie, kde strávil Vianoce: „Všetci tí, ktorých som stretol, mi hovorili: ‚Modlite sa za nás‛. Počúvnime ich apel a zverme Bohu všetkých, čo trpia násilím na Blízkom východe. Nesme v sebe silné otázky, ktoré si kladú: prečo všetko toto násilie? Kde je Boh?“

Pred zničenou grécko-katolíckou katedrálou v centre mesta Homs pripravili farníci slávenie Vianoc pre svoje deti. Brat Alojz o tom hovorí: „Zriedkakedy som prežíval slávnosť Vianoc, v ktorej by bolo posolstvo pokoja tak veľmi citeľné.“ Dnes na celej zemi „nové ťažkosti – migračné, ekologické či sociálne – sú výzvou pre veriacich rozličných náboženstiev i pre neveriacich a vyžadujú si novú solidárnosť,“ tvrdí prior komunity Taizé.

Veľká časť mladých, ktorí sa od 28. decembra do 1. januára zišli vo Valencii, je ubytovaná v miestnych rodinách, zvyšok vo farnostiach a v iných štruktúrach. Medzi účastníkmi sú najviac zastúpenými krajinami Španielsko, Poľsko, Ukrajina, Nemecko, Francúzsko a Taliansko.

Ako je zvykom, mladým zídeným na stretnutí Taizé zasielajú svoje pozdravy rozliční náboženskí a spoločenskí predstavitelia, medzi nimi aj pápež František. Z ďalších osobností to boli napríklad ekumenický patriarcha Bartolomej, anglikánsky prímas Justin Welby, generálny sekretár Svetovej rady cirkví Olav Fykse Tveit, tajomník OSN Ban Ki-moon, či predseda Európskeho parlamentu Donald Tusk.

Vo svojom písomnom zamyslení adresovanom mladým na stretnutí vo Valencii brat Alojz uvádza, že v najbližších troch rokoch budú komunitu Taizé na jej ceste sprevádzať nasledujúce tri slová: radosť, jednoduchosť, milosrdenstvo: „V roku 2016 začneme s milosrdenstvom, v rovnakom duchu, v akom sa nesie rok vyhlásený pápežom Františkom. Evanjelium nás volá svedčiť o súcite Boha.“

Prior komunity Taizé zároveň ponúka päť návrhov „ako v sebe prebudiť odvahu milosrdenstva“. Predovšetkým je podľa neho potrebné „odovzdať sa Bohu, ktorý je milosrdenstvo“, lebo „Boh pred nami nikdy nezatvára svoje srdce a jeho verná dobrota je našou stálou ochranou, aj vtedy, keď s nami naše pochybenia zamávajú. Ak sme sa vzdialili od Boha, nemajme strach vrátiť sa k nemu a odovzdať mu našu dôveru; on nám vždy ide v ústrety“.

Druhým návrhom je „odpustiť znova a vždy“, tretím je priblížiť sa „k druhým vôkol nás, čo sa nachádzajú v ťažkostiach“, štvrtý návrh je „rozšíriť milosrdenstvo do sociálnych rozmerov“, čiže vo vzťahu k migrantom a utečencom; a piatym je pozvanie k „milosrdenstvu voči celému stvorenstvu“. -zk-

Pozdrav pápeža stretnutiu Taizé vo Valencii: Buďte oázami milosrdenstva

30/12/2015 13:43