Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Ad limina biskupov Nemecka: Spoveď a Eucharistia ako pastoračné priority

Ad limina biskupov Nemecka - pápeža pozdravil kardinál Reinhard Marx - OSS_ROM

20/11/2015 17:56

Vatikán 20. novembra – Sviatostná pastorácia, dráma utečencov prichádzajúcich do Európy a povolanie Cirkvi byť misionárskou a nie uzavretým systémom patria k hlavným bodom príhovoru pápeža Františka členom Konferencie biskupov Nemecka, ktorých prijal na audiencii pri príležitosti ich návštevy Ad limina vo Vatikáne.

Rozhovorom s nemeckými biskupmi, ktorí sú v Ríme od 16. do 20. novembra, venoval pápež František dve dopoludnia. Na osobitných audienciách ich prijal v troch dvadsaťčlenných skupinách. Včera prijal prvé dve skupiny, s treťou sa stretol dnes. Pri tejto príležitosti odovzdal celej Konferencii biskupov Nemecka vedenej je predsedom kardinálom Reinhardom Marxom text so svojimi podnetmi.

Svätý Otec v ňom oceňuje úsilie, ktorým Cirkev i občania v Nemecku preukazujú svoju ľudskú blízkosť utečencom v núdzi. Povzbudzuje ich tiež k pokračovaniu v snahách o zlepšenie životnej situácie v krajinách pôvodu utečencov, aby bola znesiteľnejšia.

Poukazuje na problém poklesu praktizovania sviatostí a úbytok účasti na Eucharistii v tradične katolíckych regiónoch Nemecka, pričom konštatuje, že sviatosť zmierenia miestami takmer vymizla. Pridáva sa k tomu aj pokles povolaní. Možno preto hovoriť o „erózii katolíckej viery v Nemecku“, píše Svätý Otec. Čo môžeme v tejto situácii robiť? – kladie otázku. Biskupov povzbudzuje k tomu, aby sa nenechali paralyzovať snívaním o „starých zašlých časoch“, ale skôr sa inšpirovať dobou prvých kresťanov. Upozorňuje, že problémom môže byť aj prílišná inštitucionalizácia cirkevného života, keď sa Cirkev sústreďuje na dokonalosť administratívnych štruktúr a organizáciu. Misionárskemu dynamizmu živého Kristovho tela nenapomáha ani neúmerná centralizácia.

Z tohto vyplýva požiadavka pastorálnej konverzie, píše nemeckým biskupom pápež František a ako víziu tejto konverzie predkladá myšlienky encykliky Evangelii gaudium. Je potrebné ísť týmto smerom a čeliť svetskosti aj napriek tomu, že spoločenská klíma to sťažuje. Na prvom mieste je tu potrebná modlitba a nové načerpanie sviežosti evanjelia, stojac uprostred ľudí. Týka sa to aj rozvíjania nových foriem v oblasti katechézy pre mladých a rodiny.

Pápež František venoval myšlienku aj teologickým fakultám a ich vernosti univerzálnej Cirkvi a jej magistériu v duchu „sentire cum Ecclesia“. Zároveň s poukázaním na prínos začlenenia teologických fakúlt do systému štátnych uniterzít, zdôraznil aj potrebu posilniť tamojšiu Katolícku univerzitu.

V pastoračnej oblasti kladie nemeckým biskupom na srdce najmä dva body: sviatosť zmierenia a Eucharistiu. Ako píše, priaznivé príležitosti im v tomto smere môže ponúknuť aj Jubilejný rok milosrdenstva. V tomto smere je ďalej dôležitá pozornosť venovaná kňazom, laikom a povolaniam, pretože „bez kňaza niet Eucharistie“, píše pápež. Ďalej zdôrazňuje, že biskupovi je osobitne vlastné nasadenie sa za život od jeho počatia až po prirodzenú smrť, pričom na tomto poli niet miesta pre kompromisy. -jb-

20/11/2015 17:56