Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Pred pápežovou návštevou v OSN vznikne „Aliancia za udržateľný rozvoj miest“

Pápež František medzi primátormi veľkomiest - ANSA

23/07/2015 16:28

Vatikán 23. júla – Dohodou o vytvorení „Aliancie za udržateľný rozvoj miest“ sa v stredu 22. júla vo Vatikáne uzavrelo dvojdňové stretnutie primátorov veľkomiest zo všetkých častí sveta. Primátori sa v spoločnom vyhlásení zaviazali účinne zasadzovať za napĺňanie cieľov udržateľného rozvoja, ktoré budú stanovené na základe globálneho konsenzu. Okrem zmienky o inšpirácii encyklikou pápeža Františka „Laudato si´“ vo vyhlásení menujú 11 čiastkových cieľov, medzi ktorými je napr. zníženie korupcie, odstránenie moderného otroctva, vytváranie dôstojných pracovných príležitostí, vyriešenie problému bezdomovcov, ako aj obmedzenie emisií skleníkových plynov pod stanovený limit.

Oficiálne vyhlásenie vzniku „Aliancie za udržateľný rozvoj miest“ bolo stanovené na 24. september 2015, v predvečer návštevy pápeža Františka v sídle OSN v New Yorku. Generálne zhromaždenie OSN bude v tom čase hlasovať o návrhu Cieľov udržateľného rozvoja na najbližších 15 rokov.    

Sympózium s názvom „Prosperita, ľudia a planéta: dosiahnutie udržateľného rozvoja v našich mestách“ sa svojou náplňou zameralo práve na otázky udržateľného rozvoja v podmienkach miest a urbanizovaných sídel. Tvorilo druhú časť podujatia, na ktorom v prvý deň hovoril na tému tzv. „ľudskej ekológie“ aj pápež František. Pápežská akadémia sociálnych vied seminár organizovala v spolupráci s odborníkmi zo zložiek OSN pre rozvojovú a environmentálnu oblasť. Okrem kancelára spomenutej pápežskej akadémie Mons. Marcela Sáncheza Soronda na ňom vystúpili prof. Jeffrey Sachs, riaditeľ Siete OSN pre stratégie udržateľného rozvoja (OSN-SDSN Sustainable Development Solutions Network), prof. Lawrence Tubiana, špeciálny reprezentant francúzskej vlády pre konferenciu o klíme 2015, dr. Joan Clos, výkonný riaditeľ OSN-Habitat, Aromar Revi, riaditeľ Indického inštitútu pre ľudské sídla, či Vuk Jeremić, niekdajší predseda generálneho zhromaždenia OSN. S príspevkami vystúpili aj dve desiatky z celkového počtu vyše 70 prítomných primátorov. -jb-

23/07/2015 16:28