Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Apoštolské cesty

Pápež pozdravil obyvateľov Bosny a Hercegoviny pred blížiacou sa návštevou

Logo cesty pápeža Františka do Sarajeva - RV

02/06/2015 14:35

Vatikán 2. júna – Pred svojou blížiacou sa 8. apoštolskou cestou, nasmerovanou do Sarajeva, ktorá sa uskutoční už túto sobotu 6. júna, sa dnes Svätý Otec František prostredníctvom videoposolstva prihovoril veriacim v Bosne a Hercegovine. Prinášame plné znenie jeho príhovoru:

„Drahí bratia a sestry, chýba už len niekoľko dní do cesty, ktorá ma zavedie medzi vás, do Sarajeva. Táto myšlienka mi dodáva radosť a chcem sa už teraz obrátiť s mojím najsrdečnejším pozdravom na všetkých vás, ktorí žijete v tomto meste a v Bosne a Hercegovine.

Prídem medzi vás, s Božou pomocou, aby som utvrdil vieru katolíkov, podporil ekumenický a medzináboženský dialóg, a predovšetkým povzbudil mierové spolužitie vo vašej krajine. Pozývam vás všetkých, aby  ste sa spojili s mojimi modlitbami, aby táto apoštolská cesta mohla priniesť očakávané ovocie pre kresťanskú komunitu a pre celú spoločnosť.

«Pokoj vám!» To je motto mojej návštevy. Sú to slová, ktorými vzkriesený Ježiš pozdravil svojich učeníkov, keď sa objavil medzi nimi vo Večeradle, v ten veľkonočný večer. Je to on, Pán, naša sila a naša nádej, kto nám dáva svoj pokoj, aby sme ho prijali do nášho srdca a šírili ho s radosťou a láskou.

Z mojej strany sa chystám prísť medzi vás ako brat – posol pokoja, aby som všetkým vyjadril – všetkým! – moju úctu a moje priateľstvo. Rád by som ohlásil každej osobe, každej rodine, každej komunite milosrdenstvo, nehu a lásku Boha.

Drahí bratia z Bosny a Hercegoviny, všetkých vás uisťujem o mojej láske a mojej intenzívnej duchovnej blízkosti. Povzbudzujem vás, katolíkov, aby ste boli nablízku vašim spoluobčanom ako svedkovia viery a Božej lásky, pracujúc pre spoločnosť, ktorá kráča smerom k pokoju v bratstve a vzájomnej spolupráci.

V očakávaní stretnutia s vami vyprosujem Sarajevu a celej krajine požehnanie Pána a materskú ochranu Panny Márie. Ďakujem a do skorého videnia!“

Návšteva pápeža Františka bude už treťou apoštolskou cestou do tejto krajiny za posledných 18 rokov. Sv. Ján Pavol II. zavítal do Sarajeva prvýkrát v dňoch 12. a 13. apríla 1997 a druhýkrát 22. júna 2003, keď blahorečil Ivana Merza (1896-1928), chorvátskeho učiteľa, ktorý bol v 20-tych rokoch minulého storočia priekopníkom moderného katolíckeho laického hnutia v Chorvátsku.

Pápež František sa pri výbere motta pre túto návštevu nechal inšpirovať práve Jánom Pavlom II. a zachoval ako hlavnú tému „pokoj“ v citácii z dvadsiatej kapitoly Jánovho evanjelia „Pokoj vám!“ Logo návštevy v tomto istom kontexte zobrazuje holubicu s olivovou ratolesťou a s krížom, ktorého súčasťou je štylizovaný trojuholník symbolizujúci hranice Bosny. Farby biela, modrá, žltá a červená sú farbami bosnianskej vlajky a prítomnosti Chorvátov v Bosne. -jk-

02/06/2015 14:35