Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  
    
 Home >  Dokumenty


Posolstvo Svätého Otca Františka na 49. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov 2015

Téma rodiny je v centre hlbších úvah Cirkvi i synodálneho procesu počas dvoch zhromaždení Biskupskej synody: mimoriadneho, ktoré sa konalo nedávno, a riadneho, ktoré je zvolané na október tohto roka. V tejto súvislosti som považoval za vhodné, aby sa aj téma nastávajúceho Svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov týkala rodiny. Ostatne, rodina je prvým miestom, kde sa učíme komunikovať. Návrat k tejto prvotnej skutočnosti nám môže pomôcť, aby sa naša komunikácia stala autentickejšou a humánnejšou a tiež aby sme rodinu videli v novej perspektíve.

Môžeme sa pritom inšpirovať...»

„Posilnite si srdcia“ (Jak 5, 8)

Drahí bratia a sestry,

Pôstne obdobie je pre Cirkev, spoločenstvá i jednotlivých veriacich časom obnovy. Predovšetkým však je „milostivým časom“ (2 Kor 6, 2). Boh od nás nežiada nič, čo by nám už skôr nedaroval: „My milujeme, pretože on prvý miloval nás“ (1 Jn 4, 19). On nie je voči nám ľahostajný. Každý z nás mu leží na srdci, pozná nás po mene, stará sa o nás a hľadá nás, keď ho opustíme. Každý z nás ho zaujíma; jeho láska mu bráni, aby bol ľahostajný voči tomu, čo sa deje. Avšak stáva sa, že keď nám je dobre a cítime sa pohodlne, zabúdame niekedy na druhých (čo Boh Otec nikdy nerobí!), nezaujímajú nás ich problémy, trápenia a nespravodlivosti, ktoré...»

Prinášame plné znenie Posolstva Svätého Otca na 23. svetový deň chorých, ktorý Cirkev každoročne slávi 11. februára – v deň liturgickej spomienky Panny Márie Lurdskej. (Preklad: KBS)

Posolstvo Svätého Otca Františka na 23. svetový deň chorých 2015

Sapientia cordis

„Očami som bol pre slepého a nohami pre chromého“ (Jób 29,15)

Drahí bratia a sestry,

pri príležitosti 23. svetového dňa chorých, ktorý zaviedol sv. Ján Pavol II., sa obraciam na všetkých vás, ktorí nesiete ťarchu choroby a rôznym spôsobom ste spojení s Kristovým trpiacim telom, a tiež na vás, profesionáli a dobrovoľníci v oblasti zdravotníctva. Tohoročná téma nás pozýva rozjímať o slovách z Knihy Jób: Očami som bol pre slepého a nohami...»

„Cirkev bez hraníc, matka všetkých“ je témou Posolstva Svätého Otca Františka k Svetovému dňu migrantov a utečencov 2015. Tento deň sa bude sláviť v nedeľu 18. januára, pričom pôjde už o jeho 101. ročník. Prinášame plné znenie dokumentu v oficiálnom preklade Konferencie biskupov Slovenska:

Cirkev bez hraníc, matka všetkých

Drahí bratia a sestry!

Ježiš je „evanjelizátor par excellence a zosobnené evanjelium“ (apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 209). Jeho starostlivosť najmä o tých najzraniteľnejších a tých na okraji vyzýva nás všetkých, aby sme sa starali o tých najbiednejších a aby sme jeho trpiacu tvár spoznávali predovšetkým v obetiach nových foriem chudoby a otroctva. Pán hovorí: „Lebo...»

Prinášame plné znenie Posolstva Svätého Otca Františka k 51. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania, ktorý pripadne na 11. máj 2014 – Štvrtú veľkonočnú nedeľu, zvanú aj Nedeľou Dobrého pastiera.

Povolania – svedectvo pravdy

Drahí bratia a sestry!

1. Evanjelium hovorí: „Ježiš chodil po mestách a dedinách... A keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: ,Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu‘“ (Mt 9, 35 – 38). Tieto slová nás prekvapujú, pretože všetci vieme, že treba najskôr orať, siať a pestovať, aby neskôr vo vhodnom čase bolo možné zožať hojnú...»

Apoštolská exhortácia pápeža Františka

Evangelii gaudium


biskupom, kňazom a diakonom,
zasväteným osobám a veriacim laikom
o ohlasovaní evajelia v súčasnom svete

Úvod
1. Radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Kristom. Tí, ktorí sa ním nechajú zachrániť, sú oslobodení od hriechu a smútku, od vnútorného prázdna a izolácie. S Ježišom Kristom sa stále rodí a znovuzrodzuje radosť. V tejto exhortácii sa chcem obrátiť na kresťanských veriacich, aby som ich pozval do novej etapy evanjelizácie plnej radosti a naznačil cesty napredovania Cirkvi v budúcich rokoch.


I. Radosť, ktorá sa obnovuje a odovzdáva

2. Veľkým nebezpečenstvom v dnešnom svete, poznačenom rôznorodou a vtieravou...»

Jeho Eminencii pánovi kardinálovi Jozefovi Tomkovi

Z príležitosti 90. výročia Vášho narodenia chcem Vám vyjadriť srdečné blahoprianie. Pripájam sa k radosti tých, čo sú vám blízki pri vzdávaní vďaky Pánovi za dary, ktoré Vám poskytol počas Vašej dlhej a plodnej služby. Prejavujem živé ocenenie Vášho horlivého nasadenia, ktoré ste vynaložili v službe evanjelia a Svätého stolca. Na materský príhovor Panny Márie vzývam pre Vašu osobu nové vyliatie nebeských darov a zo srdca Vám udeľujem osobitné apoštolské požehnanie, ktoré rád rozširujem na osoby Vám milé.

pápež František

Vatikán 1. marca 2014


Jeho Excelencii Mons. Alojzovi Tkáčovi, emeritnému košickému arcibiskupovi

Pri príležitosti Vašich 80....»

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo“ (Mt 5, 3)

Milí mladí,

v pamäti mi ostali spomienky na mimoriadne stretnutie, ktoré sme zažili v Riu de Janeiro počas 28. svetových dní mládeže: aký veľký sviatok viery a bratstva! Skvelí Brazílčania nás prijali s otvoreným náručím, aké má socha Krista Vykupiteľa, ktorá z vrchu Corcovado dominuje nádhernej scenérii pláže Copacabana. Práve tu, na brehu mora, Ježiš znovu zopakoval svoje pozvanie, aby sa každý z nás stal jeho učeníkom a misionárom, aby v ňom objavil najcennejší poklad svojho života a podelil sa oň s ostatnými, blízkymi i vzdialenými, až po tie najvzdialenejšie geografické i existenciálne hranice našej doby.
Nasledujúca...»

Vatikán 25. februára - V dnešný deň bol publikovaný list Svätého Otca adresovaný katolíckym rodinám na celom svete. Pápež František v ňom prosí rodiny o modlitbu za biskupskú synodu, ktorá sa uskutoční v jeseni. List napísal 2. februára na sviatok Obetovania Pána, ktorý sa viaže na udalosť zo života Svätej rodiny, keď Mária s Jozefom prinášajú Ježiška do chrámu a tam sa stretávajú so Simeonom a Annou. Túto evanjeliovú scénu ponúka Svätý Otec vo svojom liste ako príklad, ako Ježiš spája jednotlivcov i generácie a ako z jeho prítomnosti pramení láska. Nasleduje preklad listu:

List rodinám

Drahé rodiny, prichádzam na prah vášho domu, aby som vám povedal o podujatí, ktoré, ako je už známe, sa...»

Komunikácia v službe autentickej kultúry stretnutia

1. jún 2014

Drahí bratia a sestry,

dnes žijeme vo svete, ktorý sa stáva stále „menším“ a v ktorom sa teda zdá, že je ľahšie stať sa jedni voči druhým blízkymi. Výdobytky dopravy a komunikačných technológií nás čoraz viac zbližujú i spájajú a globalizácia nás robí vzájomne závislými. Avšak vnútri ľudstva pretrvávajú niekedy značné rozdelenia. Na globálnej úrovni vidíme pohoršujúcu priepasť medzi luxusom najbohatších a biedou najchudobnejších. Často stačí prejsť sa po uliciach mesta, aby sme videli kontrast medzi ľuďmi žijúcimi na chodníkoch a ligotavými svetlami obchodov. Úplne sme si na to všetko zvykli a už sa nás to nedotýka. Svet trpí...»  Nasledujúca strana »Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising