Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  
    
 Home >  Dokumenty


Prinášame plné znenie Posolstva Svätého Otca Františka k 51. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania, ktorý pripadne na 11. máj 2014 – Štvrtú veľkonočnú nedeľu, zvanú aj Nedeľou Dobrého pastiera.

Povolania – svedectvo pravdy

Drahí bratia a sestry!

1. Evanjelium hovorí: „Ježiš chodil po mestách a dedinách... A keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: ,Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu‘“ (Mt 9, 35 – 38). Tieto slová nás prekvapujú, pretože všetci vieme, že treba najskôr orať, siať a pestovať, aby neskôr vo vhodnom čase bolo možné zožať hojnú...»

Apoštolská exhortácia pápeža Františka

Evangelii gaudium


biskupom, kňazom a diakonom,
zasväteným osobám a veriacim laikom
o ohlasovaní evajelia v súčasnom svete

Úvod
1. Radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Kristom. Tí, ktorí sa ním nechajú zachrániť, sú oslobodení od hriechu a smútku, od vnútorného prázdna a izolácie. S Ježišom Kristom sa stále rodí a znovuzrodzuje radosť. V tejto exhortácii sa chcem obrátiť na kresťanských veriacich, aby som ich pozval do novej etapy evanjelizácie plnej radosti a naznačil cesty napredovania Cirkvi v budúcich rokoch.


I. Radosť, ktorá sa obnovuje a odovzdáva

2. Veľkým nebezpečenstvom v dnešnom svete, poznačenom rôznorodou a vtieravou...»

Jeho Eminencii pánovi kardinálovi Jozefovi Tomkovi

Z príležitosti 90. výročia Vášho narodenia chcem Vám vyjadriť srdečné blahoprianie. Pripájam sa k radosti tých, čo sú vám blízki pri vzdávaní vďaky Pánovi za dary, ktoré Vám poskytol počas Vašej dlhej a plodnej služby. Prejavujem živé ocenenie Vášho horlivého nasadenia, ktoré ste vynaložili v službe evanjelia a Svätého stolca. Na materský príhovor Panny Márie vzývam pre Vašu osobu nové vyliatie nebeských darov a zo srdca Vám udeľujem osobitné apoštolské požehnanie, ktoré rád rozširujem na osoby Vám milé.

pápež František

Vatikán 1. marca 2014


Jeho Excelencii Mons. Alojzovi Tkáčovi, emeritnému košickému arcibiskupovi

Pri príležitosti Vašich 80....»

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo“ (Mt 5, 3)

Milí mladí,

v pamäti mi ostali spomienky na mimoriadne stretnutie, ktoré sme zažili v Riu de Janeiro počas 28. svetových dní mládeže: aký veľký sviatok viery a bratstva! Skvelí Brazílčania nás prijali s otvoreným náručím, aké má socha Krista Vykupiteľa, ktorá z vrchu Corcovado dominuje nádhernej scenérii pláže Copacabana. Práve tu, na brehu mora, Ježiš znovu zopakoval svoje pozvanie, aby sa každý z nás stal jeho učeníkom a misionárom, aby v ňom objavil najcennejší poklad svojho života a podelil sa oň s ostatnými, blízkymi i vzdialenými, až po tie najvzdialenejšie geografické i existenciálne hranice našej doby.
Nasledujúca...»

Vatikán 25. februára - V dnešný deň bol publikovaný list Svätého Otca adresovaný katolíckym rodinám na celom svete. Pápež František v ňom prosí rodiny o modlitbu za biskupskú synodu, ktorá sa uskutoční v jeseni. List napísal 2. februára na sviatok Obetovania Pána, ktorý sa viaže na udalosť zo života Svätej rodiny, keď Mária s Jozefom prinášajú Ježiška do chrámu a tam sa stretávajú so Simeonom a Annou. Túto evanjeliovú scénu ponúka Svätý Otec vo svojom liste ako príklad, ako Ježiš spája jednotlivcov i generácie a ako z jeho prítomnosti pramení láska. Nasleduje preklad listu:

List rodinám

Drahé rodiny, prichádzam na prah vášho domu, aby som vám povedal o podujatí, ktoré, ako je už známe, sa...»

Komunikácia v službe autentickej kultúry stretnutia

1. jún 2014

Drahí bratia a sestry,

dnes žijeme vo svete, ktorý sa stáva stále „menším“ a v ktorom sa teda zdá, že je ľahšie stať sa jedni voči druhým blízkymi. Výdobytky dopravy a komunikačných technológií nás čoraz viac zbližujú i spájajú a globalizácia nás robí vzájomne závislými. Avšak vnútri ľudstva pretrvávajú niekedy značné rozdelenia. Na globálnej úrovni vidíme pohoršujúcu priepasť medzi luxusom najbohatších a biedou najchudobnejších. Často stačí prejsť sa po uliciach mesta, aby sme videli kontrast medzi ľuďmi žijúcimi na chodníkoch a ligotavými svetlami obchodov. Úplne sme si na to všetko zvykli a už sa nás to nedotýka. Svet trpí...»

Stal sa chudobným, aby sme sa jeho chudobou obohatili (porov. 2 Kor 8, 9)

Drahí bratia a sestry,

keďže sa blíži Veľká noc, chcel by som vám ponúknuť niekoľko myšlienok, ktoré by vám – ako jednotlivcom i spoločenstvám – mohli pomôcť na ceste obrátenia. Tieto zamyslenia sú inšpirované slovami svätého Pavla: „Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili“ (2 Kor 8, 9). Apoštol to napísal kresťanom v Korinte, aby ich povzbudil do veľkodušnej pomoci veriacim v Jeruzaleme, ktorí trpeli núdzu. Čo znamenajú tieto slová svätého Pavla pre nás, dnešných kresťanov? Čo pre nás znamená výzva na chudobu a život v evanjeliovej...»

„Viera a láska: «Aj my sme povinní dávať život za bratov» (1 Jn 3, 16)“ – toto je téma posolstva Svätého Otca Františka k 22. svetovému dňu chorých. Katolícka cirkev si ho pripomína 11. februára, v deň liturgickej spomienky Panny Márie Lurdskej. Prinášame oficiálny slovenský preklad dokumentu, ako ho publikovala Konferencia biskupov Slovenska.

Drahí bratia a sestry!

1. Pri príležitosti 22. svetového dňa chorých – ktorý sa toho roku slávi na tému Viera a láska: „Aj my sme povinní dávať život za bratov“ (1 Jn 3, 16) – sa obraciam zvlášť na chorých ľudí a na všetkých, ktorí sa o nich starajú a pomáhajú im. Cirkev vo vás, drahí chorí, spoznáva osobitne prítomného trpiaceho Krista. Dôvod je tento:...»

Rozhovor s pápežom Františkom

P. Antonio Spadaro SJ, šéfredaktor La Civiltà Cattolica

(Rozhovor uverejnil časopis Viera a život 5/2013)

Dom sv. Marty, pondelok, 19. augusta, 9:50

Je pondelok, 19. augusta. Pápež František si so mnou dohovoril stretnutie na 10:00 v Dome sv. Marty. Po svojom otcovi som však zdedil zvyk prichádzať vždy v predstihu a dodržiavam ho aj teraz. Personál, ktorý ma privítal, ma zaviedol do salónika. Čakanie netrvá dlho a po niekoľkých minútach ma odprevadia k výťahu. Počas dvoch minút mám čas spomínať, ako pri stretnutí šéfredaktorov jezuitských časopisov v Lisabone prišiel na pretras návrh spoločne uverejniť rozhovor s pápežom. Prediskutoval som ho s ostatnými...»

Posolstvo Svätého Otca Františka k 47. svetovému dňu pokoja, 1. januára 2014, v slovenskom oficiálnom preklade KBS.

Bratstvo ako základ a cesta k pokoju

1. V tomto mojom prvom Posolstve na Svetový deň pokoja sa chcem obrátiť na všetkých jednotlivcov i národy so želaním, aby ich život bol plný radosti a nádeje. V srdci každého muža a každej ženy totiž prebýva túžba po plnom živote, ku ktorej patrí aj nepotlačiteľná túžba po bratstve, ktorá nás ženie vytvárať s druhými priateľské spoločenstvá, kde v nich nevidíme nepriateľov či konkurentov, ale bratov, ktorých prijímame a objímame.
Bratstvo je totiž skutočne základnou ľudskou hodnotou, keďže človek je vzťahová bytosť. Úprimné uvedomenie si tejto...»  Nasledujúca strana »Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising