Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  
    
 Home >  Spiritualita súčasného človeka


RealAudioMP3 Dodnes si pamätám stretnutie s viac ako osemdesiatročnou ženou, ktorá mi spontánne začala hovoriť o hriechu svojej mladosti. I napriek tomu, že sa z abortu vyspovedala už niekoľkokrát, pocitu viny sa nezbavila. Boh nám vždy odpustí, keď ho prosíme o odpustenie, ľudia niekedy áno a niekedy nie. Ale príroda nám nikdy neodpustí. Každý hriech totiž hlboko zraní prirodzenosť človeka a to spôsobuje, že sa cítime vinní i napriek vyslúženej sviatosti zmierenia. Pokánie, pôst a obety ozdravujú práve túto zranenú prirodzenosť, ktorej rany čas automaticky nelieči.
Pôstne obdobie nie je však len o očisťovaní minulosti, ale je i o nadobúdaní duchovných dobier, o duchovnom kultivovaní nášho vnútra. Už...»

RealAudioMP3 Je bežnou vecou, že človek, ktorý prekročil istú vekovú hranicu, si potrebuje z času na čas prekontrolovať svoj zdravotný stav a absolvovať niekoľko vyšetrení, aby sa ubezpečil, že všetky dôležité orgány pracujú v norme. Ak by sa takáto preventívna kontrola dlhodobo zanedbávala, hrozilo by, že prípadná disfunkcia alebo začínajúca choroba prerastie do vážneho ochorenia.

Doteraz mám v živej pamäti prípad mladej ženy, ktorá odmietala takéto preventívne kontroly i napriek tomu, že cítila bolesti. Interpretovala ich len ako reumu, zdedenú po rodičoch. Keď sa ju podarilo presvedčiť a zaviesť na vyšetrenie, bolo už neskoro. O šesť mesiacov zomrela na rakovinu kostí.

I v duchovnom živote je to...»

RealAudioMP3 Sviatok Obetovania Pána je i Dňom zasväteného života. Ponúka priestor pozastaviť sa nad zmyslom duchového povolania, ktorým je duchovná plodnosť. Tá sa však nevzťahuje len na zasvätené osoby, pretože k duchovnej plodnosti je povolaný každý kresťan. Čo by malo charakterizovať duchovného otca alebo duchovnú matku? Ide predovšetkým o tri rozmery duchovnej plodnosti:
1. neustála práca na sebe,
2. vnímavosť na potreby iných,
3. konkrétna pomoc.

1. Sv. Nil Sinajský hovorí, že duchovne plodný človek musí to, čo chce darovať, predovšetkým sám vlastniť. Podotýka, že mu nesmú chýbať prirodzené čnosti. Ak ich nemá, podobá sa človeku, ktorý pozýva hostí do nedostavaného domu, kde hrozí riziko, že si...»

RealAudioMP3 V našom duchovnom živote sa pomerne veľký akcent kladie na sériu návykov, ktoré si systematickou a vytrvalou prácou osvojujeme a ktoré sa takto postupne stávajú akoby našou druhou prirodzenosťou. Tak je to s
nadobúdaním čností, ako aj so schopnosťou modliť sa, kontemplovať či meditovať. Skúsme si všimnúť tri oblasti nášho duchovného života, nad ktorými je dobré bdieť počas celého nastávajúceho roka, a ktoré sa takto stanú neoddeliteľnou súčasťou nášho života.

1. Vlastná identita

Prvou z nich je hľadanie Božieho plánu s nami, ktoré nazývame vlastnou identitou. Identita je schopnosť jasne si uvedomovať, kto som, a rozpoznávať hranice medzi mnou a inými. Charakterizuje zrelého človeka, no...»

RealAudioMP3 Obdobie príprav na veľké sviatky v domácnostiach obyčajne sprevádza upratovanie. Z času na čas je potrebné z domácnosti vyhodiť zbytočnosti, ktoré sa tam v priebehu istého času nahromadili. I s naším vnútorným priestorom je to podobné. I tu treba z času načas poupratovať a vyhodiť z nášho vnútra rušivé a zlé návyky. Evagrius Ponticus, kresťanský spisovateľ žijúci vo štvrtom storočí, bol jeden z prvých, ktorý sa touto oblasťou bližšie zaoberal. Bol presvedčený o tom, že rušivé a zlé návyky sa do nášho vnútra nedostali náhodou, ale že ich prítomnosť je výsledkom úsilia nepriateľa našej duše. Preto ich i nazýva duchmi, ktoré majú rôzne podoby. Hovorí o duchu nadradenosti, hnevu a...»

RealAudioMP3 Milí priatelia, v týchto dňoch, kedy navštevujeme cintoríny, nám pri čítaní mien na náhrobných kameňoch neraz preletí hlavou myšlienka o hodnotách, ktoré ten či onen človek za sebou zanechal. Akosi spontánne nám myseľ zablúdi i k otázkam hodnôt, ktoré za sebou zanecháme my. Každý človek akosi prirodzene túži za sebou niečo zanechať. Túži, aby po ňom niečo zostalo. A tak sa snaží vyštudovať, dobre sa zaradiť do života, založiť si rodinu, vychovať deti a zabezpečiť ich. Avšak neraz sa stáva, že nedoštuduje, nenájde si prácu, rodina sa mu rozpadne a u detí sa stretne s nevďačnosťou. Na sklonku života si povie: „Zbytočne som sa namáhal. Načo to všetko?“
Skúsme si všimnúť dve hodnoty, ktoré...»

RealAudioMP3 Mesiac október sa nesie v znamení začiatku nového akademického roku na vysokých školách. Vysokoškolské štúdium ma inú podobu než štúdium na stredných školách. Najmä vo svojej záverečnej fáze spočíva v individuálnom výskume,
písaní a obhajobe diplomovej práce. Ide skôr o dialogický charakter štúdia, kde pedagóg už natoľko nekontroluje naštudovanú látku. Systematické štúdium sa predpokladá ako niečo samozrejmé. Školiteľ sa snaží študenta viesť, sprevádzať ho pri výskume, ktorý je i pre samotného profesora niečím novým, originálnym a bezprostredne súvisí s odborným rastom budúceho špecialistu.

I v duchovnej oblasti je to podobné. Po základnej náboženskej formácii by mal dospievajúci človek...»

RealAudioMP3 Ešte mám v živej pamäti dlhé hodiny strávené v komornom orchestri počas štúdia na konzervatóriu. Na stene miestnosti, v ktorej sme cvičili, bol tento nápis: „Talent je odvaha začať vždy znova“. Priznám sa, že som ho vtedy nechápal, pretože moja predstava o talente sa stotožňovala s virtuóznym výkonom veľkého umelca. Obsahu tejto vety som porozumel až vtedy, keď som bol svedkom, ako sa pripravoval na koncert Václav Hudeček, vynikajúci český huslista, ktorý v tom čase koncertoval na Slovensku.
Začal dlhými, vydržovanými tónmi a jednoduchými stupnicami. Táto rozcvička sa podobala hre žiaka na ľudovej škole umenia. Postupne však jednotlivé úseky a stupnice zrýchľoval. Až po tom jednoduchom...»

RealAudioMP3 Rubriku Spiritualita súčasného človeka pripravil P. Peter Dufka SJ. Dnešný príspevok má názov Spiritualita sv. Ignáca.
V uplynulú stredu 31. júla si Cirkev pripomenula sviatok sv. Ignáca z Loyoly. Pri tejto príležitosti Svätý Otec predsedal slávnostnej liturgii v rímskom kostole Del Gesù, pri ktorej koncelebrovalo asi 300 jezuitov. Pápež František sa už niekoľkokrát vyjadril, že sa stále cíti byť jezuitom a že spiritualita sv. Ignáca mu je vlastná. Skúsme sa preto v krátkosti dotknúť niektorých bodov tejto spirituality, ktorá je užitočná pre každého dnešného človeka. Spiritualita sv. Ignáca vychádza z duchovných cvičení, kde sa kladie akcent na slovíčko skúsenosť. Táto spiritualita má...»

RealAudioMP3 Rubriku Spiritualita súčasného človeka pripravil P. Peter Dufka SJ:

Človeka, ktorý žije v medzinárodnom prostredí môže prekvapiť skutočnosť, ako si jednotliví ľudia chránia svoju náboženskú, kultúrnu ale i národnú identitu. I keď pracujú v medzinárodnom prostredí, vyhľadávajú možnosť stretnúť sa s rodákmi. Nechcú stratiť vedomie príslušnosti k svojmu národu, pretože akosi cítia, že touto stratou by prišli i o kus seba samých, zriekli by sa vlastných koreňov.
My sme si v uplynulý piatok slávnosťou sv. Cyrila a Metoda pripomenuli naše slovanské korene, ktoré sú úzko spojené s ich misiou a súvisia s identitou každého jedného z nás. Možno hovoriť o slovanskej spiritualite. Dnes si všimnime tri...»  Nasledujúca strana »Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising