Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  
    
 Home >  Zamyslenie pre chorých


RealAudioMP3 Autorka rubriky Andrea Eliášová sa vo februárovom vydaní zaoberá otázkou vyrovnávania sa s mimoriadne ťažkým ľudským utrpením. Svojmu príspevku dala nadpis: Žiadne utrpenie nie je zbytočné, lebo ho Kristus posvätil na kríži.

Vážení poslucháči, koncom minulého roka zavolal do redakcie istého slovenského denníka 76-ročný muž, ktorý sa domáhal nezvyčajnej prosby: eutanázie, ukončenia života. Tento bývalý prokurátor sa priznal, že trpí nevyliečiteľnou chorobou a bolesťami a chce si uľaviť dôstojnou smrťou v zmysle uplatnenia práva podľa Ústavy SR. Diagnóza – generalizovaná atrofia mozgu a celkového nervového systému ho kvári od roku 2009 silnými bolesťami hlavy a chrbta. A prečo sa obrátil...»

RealAudioMP3 Cievna príhoda preškrtala jej plány, ale zároveň prehĺbila jej vzťahy s Bohom i ľuďmi... 65-ročná ing. Anna Mária Cesneková žije v Bratislave od svojich osemnástich rokov. V najlepšom produktívnom veku utrpela cievnu mozgovú príhodu, ktorá jej zmenila život i plány, ale aj prehĺbila život viery. O tom vypovedá svedectvo tejto nenápadnej, skromnej, vľúdnej ženy, ktorá napriek životu s barlou nerezignovala, nestratila chuť do života. Roky s hendikepom sa chodí modliť pred nemocnice v Bratislave za nenarodené deti spolu s členkami modlitbového združenia Život ako dar. Predčasom doopatrovala svoju mamičku na cestu do večnosti, práve v jej prítomnosti naposledy vydýchla. Hovorí, že nad...»

RealAudioMP3 Decembrová rubrika venovaná chorým a trpiacim, ktorú pripravuje Andrea Eliášová: Svedectvo Ing. Terézie Lenczovej CSc.

Vážení poslucháči, meno pani Terézie Lenczovej mnohí z vás iste poznajú z aktivít hnutia Fokoláre, podpory kultúry života, ekumenizmu či Spoločnosti pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo. Po úmrtí svojho manžela, teológa, pedagóga a publicistu Ladislava Lencza sa venuje svojim deťom i ôsmim vnúčatám, ale zároveň slúži chorým. Je príkladom toho, ako popri povinnostiach v rodine vložiť do svojho života aj takýto apoštolát - na vzájomné posväcovanie sa a rast v láske. Podelí sa s vami o niekoľko cenných postrehov z uplynulých mesiacov a poznanie získané z tejto služby.

...»

RealAudioMP3 Do novembrového vydania rubriky venovanej kresťanskému pohľadu na ľudské utrpenie redaktorka Andrea Eliášová zachytila cenné spomienky na lekára, bývalého politického väzňa a spoluzakladateľa spoločenstva Fatima Silvestra Krčméryho (1924-2013) ktorého priatelia familiárne oslovovali „Silvo“.

Keď priviezli do bratislavskej nemocnice Milosrdných bratov starého pána, mladá zdravotná sestra Zuzana mala práve službu. Netušila, kto to je: už bol veľmi zoslabnutý, nevládal sa pohybovať, ani rozprávať, ale niečo ju k nemu mimoriadne priťahovalo, aby ho pohladila dotykom ruky. Priznala sa mi, že takéto niečo sa jej dlho nestalo.

Až potom sa dozvedela, že to bol MUDr. Silvester Krčméry. Lekár,...»

RealAudioMP3 V rubrike Vatikánskeho rozhlasu pre chorých jej autorka Andrea Eliášová zachytáva svedectvá širšej duchovnej rodiny Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Zrodili sa na stretnutí bratislavskej komunity sestier Božského Vykupiteľa s jej terciárkami, dobrodincami, spolupracovníkmi, priateľmi, ktorí prišli osláviť 200. výročie narodenia zakladateľky rehole, Matky Alfonzy Márie Eppingerovej. Bola to aj príležitosť zdieľať sa, aká je dôležitá duchovná podpora a pomoc takéhoto spoločenstva – najmä v čase skúšok a choroby. O svoje skúsenosti podelili najmä ľudia, ktorí inak nezvyknú na verejnosti hovoriť o tom, čo prežívajú. Okrem terciárok pani Melánie a pani Márie sa so svedectvom podelila...»

RealAudioMP3 V rubrike venovanej chorým a trpiacim nás jej autorka Andrea Eliášová zavedie do kláštora sestier premonštrátok vo Vrbovom pri Piešťanoch. Mladšie sestry v bielom habite sa tu príkladne starajú o komunitu chorých a nevládnych sestier. Tie pred niekoľkými dňami navštívil aj indický misionár a exorcista páter James Mariakumar, člen rehole Spoločnosti Božieho Slova, ktorý vo Vrbovom viedol týždenné duchové cvičenia.

Pútnika, ktorý zavíta do vrbovského Kláštora Pia XI. prekvapí náhrobok biskupa Pavla Jantauscha, ktorý zomrel v roku 1947. Bol veľkým dobrodincom kláštora a sestry chránil, pretože mu preukázali veľké milosrdenstvo najmä počas jeho choroby. On sám v roku 1924 na Slovensko prvé...»

RealAudioMP3 Vážení poslucháči, v roku 1970 založil katolícky kňaz Anton Gots v Rakúsku Katolícke združenie chorých. Jeho členovia si vzájomne pomáhajú, píšu si a stretávajú sa na duchovných obnovách a seminároch. Okrem toho spomínaný kňaz inicioval v Linzi aj založenie zväzu s názvom Dôstojný život, s cieľom prinavrátiť ľudskú dôstojnosť ťažko invalidizovaným občanom. On sám prešiel ťažkým ochorením, ktoré premeditoval na nemocničnom lôžku, výsledkom čoho je jeho kniha Prijímam kríž, ktorá vzbudila veľký čitateľský záujem. Dokonca prispela k otvoreniu centra pre najťažšie postihnutých v krásnom prostredí Horného Rakúska. V nasledujúcej chvíli vám ponúkame výber z autorových cenných myšlienok zo...»

RealAudioMP3 V júnovej rubrike pre chorých sa jej autorka Andrea Eliášová zamerala na úlohu, akú zohráva v starostlivosti o chorých kňaz. Dnes pokladáme za samozrejmosť, že v našich nemocniciach stretávame kňazov či rehoľníkov, ktorí navštevujú chorých. Nebolo to vždy tak. Koľkí však dnes pri pobyte v nemocnici aj využívajú prítomnosť kňaza? A koľko príležitostí k stretnutiu s Kristom vo sviatostiach zostáva len tak premrhaných? – pýta sa autorka na úvod.Ako odpoveď podáva svedectvá dvoch kňazov spojených s duchovnou službou v bratislavskej nemocnici Milosrdných bratov.

Otec Pavol Zaťko krátko po páde komunizmu pomáhal v tejto nemocnici rozvíjať systematickú duchovnú starostlivosť o chorých. No aj sám...»

Rubrika Andrey Eliášovej

Ak sa v rodine vyskytne ťažká choroba, nie vždy si uvedomíme, ako zasiahne nielen samotného pacienta, ale aj jeho najbližších. Pani Linda Vasiľová z Bratislavy dvadsať rokov pracovala v známom slovenskom denníku - najprv ako redaktorka, potom ako vedúca oddelenia. Svoju prácu mala nesmierne rada, no keď sa v redakcii zmenili pomery, v dôsledku rôznych tlakov sa rozhodla zmeniť prácu a dnes je vedúcou knižnice Bohosloveckej fakulty na Univerzite Komenského. Práve v čase, keď menila prácu, však zažili v rodine nečakaný šok. Bolo ním zistenie, že manžel – motoristický novinár – trpí vážnym onkologickým ochorením. Dá sa povedať, že ho zoperovali doslova v hodine...»

RealAudioMP3 Služba medzi nevládnymi a chorými starkými - evanjelium „v praxi“

Nie každý dôchodca, vážení poslucháči, prežíva jeseň života v domácom prostredí. Niektorých rodinná či zdravotná situácia priviedla do domovov seniorov, kde sa o ich potreby stará odborný personál. V nasledujúcej chvíli vám prinášame svedectvo vrchnej sestry z Domova seniorov Charitas, ktorý spravuje Bratislavská arcidiecézna charita v centre Bratislavy.

Sestra Michaela Gardošová je členkou Kongregácie školských sestier svätého Františka. Boh si ju do svojej vinice povolal práve cez starostlivosť o jej starú mamu, vďaka čomu v šestnástich rokoch prijala krst. Počas doterajšieho rehoľného pôsobenia slúžila v Spišskej...»  Nasledujúca strana »Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising