Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  
    
 Home >  Zamyslenie pre chorých


RealAudioMP3 Služba medzi nevládnymi a chorými starkými - evanjelium „v praxi“

Nie každý dôchodca, vážení poslucháči, prežíva jeseň života v domácom prostredí. Niektorých rodinná či zdravotná situácia priviedla do domovov seniorov, kde sa o ich potreby stará odborný personál. V nasledujúcej chvíli vám prinášame svedectvo vrchnej sestry z Domova seniorov Charitas, ktorý spravuje Bratislavská arcidiecézna charita v centre Bratislavy.

Sestra Michaela Gardošová je členkou Kongregácie školských sestier svätého Františka. Boh si ju do svojej vinice povolal práve cez starostlivosť o jej starú mamu, vďaka čomu v šestnástich rokoch prijala krst. Počas doterajšieho rehoľného pôsobenia slúžila v Spišskej...»

RealAudioMP3 „Naši zachránení: malé veľké životy v Božej dlani“ – je názov rubriky, ktorú pripravila Andrea Eliášová.

Vážení poslucháči, v našom marcovom a zároveň pôstnom svedectve sa vám už o chvíľu prihovorí činorodá a obetavá i odvážna žena – pani Mária Demeterová z Bratislavy – mama 3 detí, stará mama, aktívna šíriteľka kultúry života. Mnohí jej meno iste poznáte z verejného života alebo podujatí týkajúcich sa záchrany života nenarodených detí či pomoci mamičkám v krízových situáciách. Jej svedectvo je práve v dnešných časoch, keď okolo nás silnie agenda kultúry smrti veľmi cenné a stáva sa výzvou aj pre nás ostatných. Prezradím, že pani Mária je dnes vdovou. Práve pred rokom prišla o manžela....»

Roky ohlasuje evanjelium z invalidného vozíčka

Audio: RealAudioMP3

Pani Mgr. Zuzanu Rapkayovú poznajú najmä veriaci z bratislavského Modrého kostolíka v centre mesta. Na svätú omšu pravidelne prichádza na vozíku, ktorý jej robí spoločnosť už desiatky rokov. Hovorí, že sebe ani Bohu nikdy nepoložila otázku, prečo práve ju už v detstve postihol takýto osud. Naopak, otvorene priznáva, že jej vozíček často prehovorí k ľuďom viac, než slová. Za dvadsaťdva rokov, odkedy sa zázračne uzdravila z leukémie, pripravuje dospelých na sviatosti krstu, birmovania i manželstva. Bohu totiž dala sľub, že po svojom uzdravení sa bude venovať katechézam dospelých a ponúkne mu to ako prejav vďaky. V praxi to znamená, že...»

RealAudioMP3 Vážení poslucháči, Alessandro Pronzato vo svojich úvahách píše: „Pane, občas čujem ľudí, ako sa ponosujú na svoje povolanie: „Mal som byť advokátom,“ hovorí mi úradník z pozemkovej knihy. „Vždy som sníval, že budem pilotom,“ vzdychá môj typograf. „Keby som tak bol mal možnosť urobiť vojenskú kariéru,“ opakuje vrátnik. Nikto sa nepriznáva: mal som byť svätcom... Spomínam to práve preto, že aktuálne svedectvo, ktoré už o malú chvíľu zazneje, hovorí o ceste mladej ženy, ktorá objavila svoje povolanie cez ťažké rany osudu. Napriek tomu nepôsobí ako troska, pretože cez bolesť, opierajúc sa o veľkú dôveru v Boha, pokánie a moc Svätého Písma slúži iným a to dokonca najbezbrannejším.

Pani Rút...»

RealAudioMP3 (Aby nám záležalo na príprave duší našich blízkych na stretnutie s nebeským Otcom- najmä, keď im choroba kráti pozemské chvíle...)

Vážení poslucháči, možno poznáte zo svojho okolia príklady, keď práve choroba, či ťažká skúška bola pre toho alebo onoho človeka aj návratom k Bohu a do Cirkvi. Dnešné svedectvo pani Evy Randovej z Bratislavy, ktorá pracujev oblasti ekonómie a počítačov, je takýmto dôkazom. Ona sama je konvertitka. Desať rokov bola praktizujúcou evanjeličkou a iba pred tromi rokmi prijala krst v Katolíckej cirkvi, keď, ako hovorí, konečne po mnohých zákrutách objavila pravdu. Dokázala svojich vieru nepraktizujúcich rodičov práve cez ich chorobu pripraviť na cestu, ktorej...»

RealAudioMP3 V rubrike pre chorých autorka Andrea Eliášová približuje príklad služby medzi chorými podľa vzoru Matky Alfonzy Márie Eppingerovej, zakladateľky Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.

Vážení poslucháči, po páde komunizmu sa do niektorých našich nemocníc opäť vrátili aj rehoľné sestry. Jednou z reholí, ktorá slúži v bratislavskej nemocnici Milosrdných bratov je Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa. Na službu medzi chorými ich predurčilo poslanie vytýčené zakladateľkou rehole Matkou Alfonzou Máriou Eppingerovou, ktorá rehoľu, cítiac sa k dielu povolaná Bohom, založila v roku 1849 v Niederbronne, vo Francúzsku - na pomoc telesne a duševne trpiacim. Od toho času dodnes zostávajú jej...»

RealAudioMP3 Milí poslucháči, pani Anežka Lajčinová je spolupracovníčka rehole jezuitov. Pracuje na provincialáte. Život tejto tichej ženy v zrelom veku je dláždený rôznymi krížmi. Posúďte sami: niekoľko rokov pracovala na gynekologicko-pôrodníckom oddelení a svoju prácu pôrodnej asistentky milovala. Po roku práce sa vydala, no s manželom už zanedlho zistili, že nikdy nebudú môcť mať deti. Viete si predstaviť trápenie ženy, ktorá v nemocnici asistuje mamičkám pri príchode ratolestí na svet a v duchu musí spracovať ono strašné zistenie, že ona nikdy nebude mamou, hoci po tom túžila? „Prežila som strašné trápenie a možno to bolo aj spúšťačom ťažkej choroby,“ povedala o tejto situácii Anežka. Musela ju...»

RealAudioMP3 Rubriku autorsky pripravil brat Richard Jombík OH, člen rehole milosrdných bratov – bratislavský konvent. Číta Andrea Eliášová.

Milí poslucháči, evanjelista Matúš v prvej kapitole evanjelia píše: „S Narodením Ježiša Krista to bolo takto...“ A ako to bolo s narodením Panny Márie? Nepíšu o tom evanjelisti, Písmo sväté s tým priamo neoboznamuje. Nie je to potrebné vedieť pre našu spásu - hovorí Cirkev. Nebudeme ani teraz pátrať po udalostiach narodenia Panny Márie. Keby sme hľadali vo svetovej literatúre a rôznych historických spisoch, našli by sme pravdepodobne dosť materiálu k tejto téme. Dnes sa pokúsim, drahí chorí, nájsť podobnosť s narodením našej nebeskej matky na príklade ľudí v...»

RealAudioMP3 Rubriku pre chorých autorsky pripravila MUDr. Klára Soláriková, primárka Interného oddelenia na Geriatrickej klinike v bratislavskej Nemocnici Milosrdných bratov, spolupracovníčka Milosrdných bratov. Prednáša Andrea Eliášová.

Vážení poslucháči, nedávno som mala možnosť pozorovať pacientov, ktorí sa pripravovali na operáciu na Klinike jednodňovej chirurgie a zároveň sledovať prácu môjho kolegu, významného odborníka v danej oblasti.

Ráno, v deň operácie pacienti prišli - niektorí v sprievode svojich blízkych- na kliniku. Vybavili vstupné formality, príbuzní odišli a tí, ktorí mali byť operovaní, zostali odrazu sami. Boli tichí a v napätom, ochromujúcom očakávaní. Sestrička ich...»

RealAudioMP3 Boh – sprievodca na cestách aj v utrpení a nezdaroch - príhovor pre chorých s týmto nadpisom pripravil Mgr. Stanislav Frčka, spolupracovník rehole Milosrdných bratov na Slovensku. Číta Peter Weinziller.

Milí poslucháči,
choroby nás sprevádzajú na ceste životom a pomáhajú nám pozerať sa naň aj z druhej strany. Utrpenie izoluje človeka navonok, aj vo vnútri. Izoluje a zároveň oslobodzuje. Oslobodzuje nás od mnohých masiek, ktoré sme sa počas života naučili používať. Pomáha nám vytvoriť si nový hodnotový životný systém.

Vďaka chorobám a utrpeniu našli mnohí ľudia zmysel svojho života a naučili sa nezištnej láske. Láske bez vypočítavosti a bez predsudkov. Často si to neuvedomujeme, ale...»  Nasledujúca strana »Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising