Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  
    
 Home >  Mons. Cyril Vasiľ SJ : Pre gréckokatolíkov


RealAudioMP3 Príhovor arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi na nedeľu 15. februára 2015 v rámci rubriky pre gréckokatolíkov.

Včerajší sviatok sv. Cyrila a Metoda je pre nás príležitosťou k zamysleniu sa nad niektorými aspektami ich života, ktoré zvyčajne nie sú v centre pozornosti pri ich spomienke, či výročných oslavách. Súčasne ale stojíme na začiatku Veľkého pôstu a vieme, že jednou z charakteristík pôstu je aj konanie skutkov duchovného i telesného milosrdenstva. Pozrime sa teda bližšie, ako sa tieto aspekty duchovného života uskutočňovali v živote slovanských apoštolov.

Cestou do Ríma sa Solúnski bratia so svojimi učeníkmi zastavili u panónskeho kniežaťa Koceľa....»

RealAudioMP3 Páter Ivan Žužek SJ (1924-2004) je osobnosťou, ktorá sa v pokoncilovom období významne zaslúžila o tvorbu Kódexu kánonického práva východných katolíckych cirkví. Pôvodom Slovinec, pôsobiaci dlhé roky v medzinárodnom prostredí Ríma ako profesor kánonického práva, rektor Pápežského východného inštitútu a poradca viacerých dikastérií Svätej stolice, prišiel do kontaktu i so Slovenskom, ktoré si obľúbil a vytvoril si viaceré priateľské vzťahy so Slovákmi. Pri príležitosti nedožitých 90. narodením profesora Ivana Žužeka SJ bola 1. decembra 2014 tejto veľkej cirkevnej osobnosti venovaná odborná konferencia na Pápežskom východnom inštitúte.

Ľudský, odborný a pastoračný rozmer osobnosti pátra...»

RealAudioMP3 V dedinke, v ktorej som vyrastal, je miestny kostol postavený v roku 1926 a zasvätený Kristovi Kráľovi. Ako chlapec som si dátum jeho stavby, uvedený na priečelí, všimol preto, lebo sa vtedy narodil môj otec. Až oveľa neskôr som si uvedomil, že to bol vlastne prvý kostol na Slovensku zasvätený Kristovi Kráľovi, krátko po tom, čo pápež Pius XI. encyklikou Quas primas z 11. decembra 1925 ustanovil pre celú Cirkev túto liturgickú slávnosť.

V časoch najväčšieho rozmachu totalitných ideológií 20. storočia – fašizmu, nacizmu a komunizmu - teda systémov, ktoré si nárokovali vládu nad človekom vo všetkých aspektoch jeho života a ktoré v ďalších rokoch priniesli celému ľudstvu smrť, biedu a...»

RealAudioMP3 V rámci rubriky pre gréckokatolíkov prinášame rozhovor s prešovským arcibiskupom metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ, ktorý na III. mimoriadnom generálnom zhromaždení Synody biskupov zastupoval Gréckokatolícku cirkev sui iuris na Slovensku. V rozhovore, ktorý sa uskutočnil dva dni pred ukončením synody, v piatok 17. októbra 2014, sa Mons. Babjak najprv stručne vyjadril k momentálnej situácii na synode:

Sme na konci biskupskej synody o rodine, ktorá je však iba prvou časťou, pretože na budúci rok sa bude konať riadna synoda o rodine, takže nejaké veľké očakávania od tejto mimoriadnej synody ani neboli. Je to taká prípravná fáza. Samozrejme, že sa očakávali určité strety. Vnímali sme...»

RealAudioMP3 Vladyka Milan Lach SJ, pomocný biskup prešovskej archieparchie v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas približuje osobnosť svätého pápeža Jána XXIII. z pohľadu jeho vzťahu ku katolíkom východného obradu. Spomína oslobodenie arcibiskupa Slipého zo sovietskeho gulagu na intervenciu Vatikánu a najmä zásluhu Jána XXIII. o zvolanie II. vatikánskeho koncilu, ktorého výsledkom bolo neskoršie vydanie koncilového dekrétu Orientalium ecclesiarum o východných katolíckych cirkvách. Vladyka Milan Lach hovorí aj o predchádzajúcom pôsobení Mons. Angela Roncalliho ako pápežského zástupcu v Bulharsku a Turecku, čím osvetľuje jeho prínos v úsilí o jednotu kresťanov. Podľa jeho slov práve ekumenizmus, ktorý je ...»

RealAudioMP3 Druhá návšteva Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku sa uskutočnila v dňoch 30. júna až 3. júla v roku 1995. Svätý Otec navštívil šesť miest: Bratislavu, Nitru, Šaštín, Košice, Prešov, Levoču a z Popradského letiska odletel späť do Ríma.

V príhovore k mládeži v Nitre Svätý Otec hovoril mladým o viere ako o neoceniteľnom dare, ktorý prijali od Boha. Viera sa nám dostala po dlhej ceste generácií, od čias sv. Cyrila a Metoda. Vyzval mladých, aby ten dar, živú vieru v Boha prijali a usilovne ju zveľaďovali, lebo viera vždy chráni pravú slobodu a odsudzuje fyzické i morálne otroctvo.

Počas svätorečenia troch košických mučeníkov v Košiciach, ktoré bolo vrcholným bodom druhej návštevy...»

RealAudioMP3 Začnem trochu nezvyčajne jednou milou udalosťou, stretnutím sa so Svätým Otcom Jánom Pavlom II. v roku 1991. Od leta som bol v Ríme, kde ma páter provinciál Emil Váni SJ poslal na štúdiá, na Pápežský východný inštitút. Každoročne na Silvestra sa konalo v Al Gesù stretnutie Svätého Otca s jezuitami. Býval som v Bellarmíne a predstavený vybral desiatich študentov, aby rozdávali sv. prijímanie počas svätej omše, ktorú bude slúžiť Svätý Otec Ján Pavol II. v spomínanom chráme. Bol som medzi vybranými a bola to pre mňa veľká pocta a tešil som sa na túto slávnosť. Žartovne sa medzi jezuitmi hovorilo, že sa celý rok Svätý Otec svári s jezuitmi, ale na konci roka prichádza do ich chrámu, aby sa s...»

Príhovor vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchu

RealAudioMP3 Drahí gréckokatolíci, milí poslucháči Vatikánskeho rozhlasu, dovoľte mi na úvod krátku spomienku na roky nie tak dávne. Pri snahách o - nazvime to pravdivo - akúsi pseudoreformu nášho východného obradu na Slovensku, prišlo i k pokusu reformovať texty čítaní používaných pri svätej Liturgii. Odpoveď z Ríma bola jednak nekompromisne negatívna, ale obsahovala i vysvetlenie tohto zamietavého stanoviska. Budem citovať voľne, ako sa mi v mysli toto stanovisko vybavuje: Kongregácia nepopiera do istej miery potrebu vytvoriť novú, lepšiu, logickejšiu štruktúru čítaní, možno vo všedné dni, ale je to úloha, ktorá ďaleko prekračuje limity...»

RealAudioMP3 Uplynulý rok spomienky na sv. Cyrila a Metoda bol príležitosťou k zdôrazneniu rôznych aspektov ich misie – súčasne sme ale pripomínali aj duchovný rozmer ich príkladu, ich vzor svätosti. Čo sme tým mali na mysli? Čo je to svätosť, kult svätých? V každom náboženstve sa nachádza a používa pojem svätosti. Kresťanský pojem svätosti sa v prvom rade používa na vyjadrenie Božej vlastnosti, ale následne aj na vyjadrenie osobitného, vyčleneného postavenia miest, osôb a vecí majúcich vzťah k Bohu. V konečnom dôsledku slúži aj na označenie mravnej dokonalosti zodpovedajúcej a smerujúcej k spojeniu sa s Bohom.

Najstaršou formou kresťanského kultu svätých bolo pripomínanie si výročia smrti...»

RealAudioMP3 Už o niekoľko dní si zasadneme k štedrovečernému stolu. V našich domácnostiach sa rozžiari vianočný stromček a pod ním, či vedľa neho, bude neraz umiestnený betlehem. Papierový, figúrkový, s postavičkami z dreva, šúpolia, či porcelánu. Jednoducho povedané aj jasličky, či tzv. betlehem patria k vianočnej atmosfére. Tradícia zobrazovania Narodenia Pána je v Cirkvi prastará, jej prvý výtvarný prejav nachádzame už v rímskych katakombách sv. Prisky z 3. storočia. Východná cirkev vo vianočnom období vystavuje k osobitnej úcte ikonu Narodenia, hádam najznámejším vzorom je typ zhotovený ruským stredovekým ikonopiscom Andrejom Rubľovom. Na západe a taktiež aj vo väčšine našich chrámov vidíme iný...»  Nasledujúca strana »Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising