Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  
    
 Home >  Mons. Cyril Vasiľ SJ : Pre gréckokatolíkov


Príhovor vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchu

RealAudioMP3 Drahí gréckokatolíci, milí poslucháči Vatikánskeho rozhlasu, dovoľte mi na úvod krátku spomienku na roky nie tak dávne. Pri snahách o - nazvime to pravdivo - akúsi pseudoreformu nášho východného obradu na Slovensku, prišlo i k pokusu reformovať texty čítaní používaných pri svätej Liturgii. Odpoveď z Ríma bola jednak nekompromisne negatívna, ale obsahovala i vysvetlenie tohto zamietavého stanoviska. Budem citovať voľne, ako sa mi v mysli toto stanovisko vybavuje: Kongregácia nepopiera do istej miery potrebu vytvoriť novú, lepšiu, logickejšiu štruktúru čítaní, možno vo všedné dni, ale je to úloha, ktorá ďaleko prekračuje limity...»

RealAudioMP3 Uplynulý rok spomienky na sv. Cyrila a Metoda bol príležitosťou k zdôrazneniu rôznych aspektov ich misie – súčasne sme ale pripomínali aj duchovný rozmer ich príkladu, ich vzor svätosti. Čo sme tým mali na mysli? Čo je to svätosť, kult svätých? V každom náboženstve sa nachádza a používa pojem svätosti. Kresťanský pojem svätosti sa v prvom rade používa na vyjadrenie Božej vlastnosti, ale následne aj na vyjadrenie osobitného, vyčleneného postavenia miest, osôb a vecí majúcich vzťah k Bohu. V konečnom dôsledku slúži aj na označenie mravnej dokonalosti zodpovedajúcej a smerujúcej k spojeniu sa s Bohom.

Najstaršou formou kresťanského kultu svätých bolo pripomínanie si výročia smrti...»

RealAudioMP3 Už o niekoľko dní si zasadneme k štedrovečernému stolu. V našich domácnostiach sa rozžiari vianočný stromček a pod ním, či vedľa neho, bude neraz umiestnený betlehem. Papierový, figúrkový, s postavičkami z dreva, šúpolia, či porcelánu. Jednoducho povedané aj jasličky, či tzv. betlehem patria k vianočnej atmosfére. Tradícia zobrazovania Narodenia Pána je v Cirkvi prastará, jej prvý výtvarný prejav nachádzame už v rímskych katakombách sv. Prisky z 3. storočia. Východná cirkev vo vianočnom období vystavuje k osobitnej úcte ikonu Narodenia, hádam najznámejším vzorom je typ zhotovený ruským stredovekým ikonopiscom Andrejom Rubľovom. Na západe a taktiež aj vo väčšine našich chrámov vidíme iný...»

RealAudioMP3 História národov a ich kultúr sa zvyčajne spája s archetypálnymi mýtmi, povesťami, hrdinskými eposmi, ktoré sa len postupne vynárali zo šera dejín, tradovali a odovzdávali sa ústnou, rozprávačskou formou a až ich neskorší zápis, či prvé literárne spracovanie sa označuje za obdobie zrodu literatúry toho-ktorého jazyka, či národa. Ako každé pravidlo, aj toto má však svoje výnimky. Jednoznačne medzi ne patrí história slovanského písomníctva, prvého literárneho jazyka Slovanov a ich najstaršej literatúry. Tieto sa nerozlučne spájajú s menami solúnskych bratov, slovanských vierozvestov sv. Konštantína-Cyrila a sv. Metoda. Ich zásluhy na vzniku písma, zodpovedajúceho slovanskej fonetike a...»

RealAudioMP3 Baziliku sv. Praxedy by cyrilometodský ctiteľ nemal obísť

Autor príspevku arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, pravidelne pripravuje rubriku Vatikánskeho rozhlasu pre gréckokatolíkov.

Pri príležitosti cyrilometodského výročia prišli a prichádzajú do Ríma početné skupiny slovenských pútnikov. Popri tradičných miestach všeobecného záujmu navštevujú aj miesta spojené so životom sv. Cyrila a Metoda – predovšetkým Baziliku Santa Maria Maggiore, kde boli schválené liturgické knihy v reči našich predkov a chrám sv. Klementa, kde bol sv. Cyril pochovaný. Menej navštevované je ale to miesto, kde sv. Cyril a Metod v Ríme bývali. Kde to bolo? Staroslovanské ani...»

RealAudioMP3 V predchádzajúcich mesiacoch sa medzi správami z východných cirkví objavilo aj viacero zmienok o tom, že tohto roku si kresťania na Ukrajine, v Rusku i Bielorusku pripomínajú 1025. výročie krstu Kyjevskej Rusi. V niektorých pravoslávnych cirkvách prebehli tieto oslavy už pred niekoľkými týždňami a v týchto dňoch vrcholia v Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi zasadaním synody biskupov, a posviackou nového katedrálneho chrámu Zmŕtvychvstania Pána v Kyjeve. Tieto súvislosti sú pre nás vhodnou príležitosťou, aby sme si pripomenuli základné údaje o zrode a rozvoji kresťanstva medzi východoslovanskými národmi, ktoré odvodzujú svoju kresťanskú tradíciu práve od onej historickej udalosti...»

RealAudioMP3 Autorom príspevku s názvom Gréckokatolíci a jezuiti je Mons. Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi:

Pred dvoma týždňami dostala Gréckokatolícka cirkev na Slovensku nového pomocného biskupa v osobe vladyku Milana Lacha. Pri jeho menovaní, i vysviacke viackrát zaznel dôležitý údaj z jeho životopisu. Nový vladyka Milan, rovnako ako otec metropolita Babjak, patrí k reholi jezuitov. Táto skutočnosť u viacerých veriacich, kňazov i laikov vyvolala otázku: Jezuiti sú predsa rehoľa, ktorá vznikla v latinskej Cirkvi. Čo majú spoločné s východnou, Gréckokatolíckou cirkvou? Keď sa gréckokatolík stane jezuitom, ostáva gréckokatolíkom alebo nie? Na túto otázku by sme mohli veľmi...»

RealAudioMP3 Autorom príspevku je Mons. Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi:

Čas od času sa aj v domácej katolíckej tlači objaví krátka správa o prebiehajúcom teologickom dialógu medzi reprezentantmi pravoslávnych cirkví a Katolíckej cirkvi. Priblížme si teda aspoň v krátkosti základné údaje o tomto podujatí, ako aj niektoré jeho témy, ktoré sú poučné a zaujímavé aj pre nás, najmä pre tých, ktorým je zverená úloha sprostredkovať a vysvetľovať teologickú náuku Cirkvi. Prvýkrát sa zišli reprezentanti hierarchov a teológov jednotlivých cirkví na spoločné zasadanie 29. mája 1980 na ostrove Patmos. Téma rozhovoru bola: Tajomstvo Cirkvi a Eucharistie vo svetle tajomstva Najsvätejšej...»

RealAudioMP3 Autorom príspevku je Mons. Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi:

1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu je príležitosťou aj k pripomenutiu si niektorých pokračovateľov cyrilometodského dedičstva a obradu. Medzi nich patrí v českých zemiach osobitné miesto Sázavskému kláštoru a jeho zakladateľovi, jednému z českých zemských patrónov sv. Prokopovi.

Prokop sa narodil okolo roku 970 v obci Chotouň neďaleko Českého Brodu. Podľa najstarších životopisov pochádzal zo slobodnej zemanskej rodiny. Zaujímavá je poznámka jedného jeho životopisu, zvaného Letopis mnícha Sázavského, podľa ktorého Prokop bol „v slovanskom písme dokonale vzdelaný“. Podľa iného...»

RealAudioMP3 Autorom príspevku je Mons. Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi:

Začiatkom tohto mesiaca, 2. a 3. júna si gréckokatolícka cirkev v Maďarsku pripomenula 100. výročie od založenia prvej eparchie pre maďarských gréckokatolíkov so sídlom v Hajdudorogu. Toto výročie na oslave ktorého sa zúčastnil aj maďarský prímas kardinál Peter Erdô ako aj biskupi susedných gréckokatolíckych cirkví a medzi nimi aj prešovský metropolita mons. Ján Babjak, je pre nás dobrou príležitosťou k tomu, aby sme si v dnešnom vysielaní priblížili niekoľko údajov o dejinách i súčasnom stave tejto cirkvi, s ktorou má aj naša gréckokatolícka cirkev na Slovensku čiastočne spoločné dejiny.

Východné...»  Nasledujúca strana »Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising