Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  
    
 Home >  Zamyslenie nad nedeľnými liturgickými čítaniami


Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD ku Kvetnej nedeli: Keď dobrí páchajú zlo

Vo všeobecnosti možno povedať, že pán XY bol pokojným, vyváženým a zodpovedným človekom. K svojim úradníckym povinnostiam pristupoval vážne a snažil sa mať vo veciach poriadok. Zvlášť hlbokú úctu prechovával voči systému, pre ktorý pracoval a voči zákonu a poriadku. Bol poslušným, lojálnym, a verným úradníkom veľkého štátu. Svojmu vodcovi a svojej vláde slúžil najlepšie ako mohol.
Avšak práca pána XY nebola bežnou prácou. Jeho úlohou bolo organizovať masové vraždy židov. Svoju úlohu vykonával na 100%. Podarilo sa mu vyhladiť okolo šesť miliónov židov. Jeho skutočné meno bolo Adolf Eichmann. Po skončení vojny sa...»

RealAudioMP3 Zamyslenie P. Milana Bubáka SVD k 5. pôstnej nedeli cyklu A (Jn 11,1-45): Prečo Ježiš plakal?

Čo myslíte, milí priatelia, ktorý verš je vo sv. Písme najkratší? Je to verš 35-ty z 11-tej kapitoly evanjelia sv. Jána, z príbehu o vzkriesení Lazára, ktorý si budeme čítať v nasledujúcu, piatu pôstnu nedeľu. Keď Ježiš prišiel aj so svojimi učeníkmi k hrobu svojho priateľa Lazára, evanjelista Ján hovorí: „A Ježiš zaslzil.“ (Edákrusen ho Iēsous.) Tieto tri slová sú považované za najkratší verš celej Biblie. Prečo? Prečo tí, ktorí delili sv. Písmo na kapitoly a verše, nepričlenili túto krátku vetičku k inej vete, ale považovali za potrebné, ho vyčleniť a urobiť z nej samostatný verš?
Zrejme preto,...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 4. pôstnej nedeli cyklu A (Jn 4, 5-42): Slepý vidí, vidiaci oslepli
Ktorí pravidelne počúvate naše piatkové zamyslenia nad liturgickými čítaniami nasledujúcej nedele, možno si spomeniete, ako sme si pred viac ako rokom meditovali nad základnou víziou Ježišovej verejnej činnosti ako sa ona nachádza u evanjelistu Lukáša. Znela takto: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.”

Povedali sme si vtedy, že tento text je mimoriadne zaujímavý a to nielen z obsahového hľadiska, ale aj z...»

RealAudioMP3 Zamyslenie P. Milana Bubáka SVD na 3. pôstnu nedeľu cyklu A (Jn 4, 5-42): Smäd

Čítania pôstnych nedieľ cyklu „A“ sú zostavené veľmi špeciálne. Ich cieľom je špeciálnymi textami doprevádzať katechumenov v záverečnej fáze ich prípravy na krst. V prvú nedeľu to bolo pokúšanie, v druhú sila zážitku Boha, v tretiu smäd, v štvrtú slepota, v piatu návrat k životu, v šiestu pašie t.j. umučenie a smrť Ježiša Krista. V dnešnú, tretiu nedeľu pôstnu, uvažujeme teda za pomoci príbehu o stretnutí Ježiša so ženou samaritánkou pri studni v Sicheme o smäde. Je to vlastne príbeh o evanjelizácii: o tom, čo je nevyhnutné k tomu, aby sme mohli prijať my alebo iní vieru a o komponentoch cesty k viere. Hoci...»

RealAudioMP3 Zamyslenie P. Milana Bubáka SVD na 2. pôstnu nedeľu má názov Odíď.

Sú dva dôvody, prečo sa ľudia vyberajú na cestu: buď idú za niečím alebo od niečoho utekajú. Ten prvý dôvod, ísť za niečím, je témou mnohých príbehov, mýtov, rozprávok a legiend, ktoré sú určené hlavne pre mladých ľudí, aby v nich vzbudili idealizmus a túžbu pre „viac“: to znamená aby sa neuspokojili s tým, čo majú, ale aby šli ďalej, objavovali nové možnosti a horizonty a kráčali za nimi.
No ten druhý dôvod vydania sa na cestu je trocha iný. Týka sa tých, ktorí žijú v situáciách, ktoré sú pre nich neúnosné, ktoré ich deformujú a rozkladajú. Alebo aj keď nie, títo ľudia cítia, že nie je pre nich únosné pridať sa k mase,...»

RealAudioMP3 Zamyslenie s názvom Náboženstvo k čítaniam 1. pôstnej nedele pripravil P. Milan Bubák SVD


Neviem, či ste sa už niekedy zamýšľali nad otázkou: „Čo je zmyslom náboženstva?“ Ak sa pokladáme za veriacich a teda stúpencov náboženstva, potom by to pre nás mala byť otázka kľúčová. Je veľa odpovedí na túto otázku, pretože jestvuje veľa náboženstiev. Skúsme si ju však zúžiť a nakoľko sme kresťania, obmedziť sa iba na náboženstvo kresťanské. Takže pýtajme sa znova ako kresťania: „Čo je zmyslom nášho náboženstva?“ Mnohí sa nazdávajú, že zmyslom náboženstva je cez praktizovanie nábožných úkonov a zachovávanie prikázaní zabezpečiť si nesmrteľnosť, teda večný život s Bohom. Aj keď toto je pravda, je to...»

RealAudioMP3 Zamyslenie s názvom Nebuďte ustarostení! pripravil P. Milan Bubák SVD


Snáď vám už niekedy napadlo, milí priatelia, ako by to bolo, keby sme žili v inej dobe, ako je tá naša, napríklad zopár stoviek rokov dozadu. Niektorí ľudia si myslia, že by žili jednoduchším a menej komplikovaným životným štýlom, ako je ten náš, a že jedinou ich starosťou by bolo počasie a úroda, a jediným ich vyrušením z každodennej rutiny by bol cudzinec, ktorý by práve prišiel do našej dediny alebo by ňou náhodou prechádzal. Toto znie ako pekná idylka, lenže je pochybné, že jestvuje alebo jestvovalo miesto či doba, kedy alebo kde by bol život takto jednoduchý. O čom však nie je pochybnosť je to, že svet, v ktorom...»

RealAudioMP3 Zamyslenie s názvom Ranený zraňuje ďalej, oslobodený oslobodzuje pripravil P. Milan Bubák SVD.


Možno poznáte, milí priatelia, výrok, ktorým sv. apoštol Pavol v liste Rimanom lamentuje sám nad sebou: Ani nechápem, čo robím, lebo nerobím to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím.” (Rim 7, 15) Zaujímavé, tento velikán kresťanstva sa priznal, že často robil, čo nechcel. Ako je to možné? Ako je možné, že človek, ktorý už tak veľmi pokročil v nasledovaní Krista sa dokázal priznať k takejto rozpačitej veci? Urobil to preto, lebo žil v pravde. Apoštol Pavol iba popisuje rozpačitú povahu ľudskej prirodzenosti: že totiž vojnu nemá nikto z nás pokiaľ žije vyhratú a že hriech sa bude – ak s tým čosi...»

RealAudioMP3 Rozum a
vášeň: Zamyslenie P. Milana Bubáka SVD na 6. nedeľu cez rok (Mt 5, 17-37)

Milí priatelia, myslím, že v súčasnosti je vo svete veľa katolíkov, ktorí by sa mohli charakterizovať takto: „Som katolík, ale nie už RK lež KA: nie som už rímsko-katolík lež katolík, ale..., tzn. katolík s výhradami. „Som katolík, ale... nesúhlasím so všetkými zákonmi, predpismi a pravidlami, ktoré mi cirkev predkladá. Napríklad: Neviem prečo by sme, ak sa máme ako párik radi, mali čakať so sexom až do manželstva. Alebo neviem prečo by som sa mal zmierovať s niekým, kto mi ublížil, keď ja nie som na vine. Neviem, prečo by som mal žiť v manželstve, keď tam vyhasla už prvotná láska a navyše ja som si našiel...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD na 5. nedeľu v cezročnom období: Soľ zeme, svetlo sveta (Mt 5,13-16)

Máme byť, milí priatelia, soľou zeme a svetlom sveta. Tieto slová z nedeľného evanjelia sú dobre známe, avšak veľmi často zle chápané. Kresťania napríklad, keď používajú tento text si navzájom hovoria: „My sme soľ, my svetlo.” Neuvedomujú si však, že byť soľ je dosť zúfalá vec. V biblii sa nachádza iba jeden človek, ktorý mohol o sebe s istotou povedať: „Ja som soľ!” Bola to žena, manželka Lótova, ktorá sa zmenila na soľný stĺp, keď utekala z horiacej Sodomy a Gomory. Táto žena, keď sa pri úteku otočila, stala sa soľou, 100%-nou soľou. A nezdá za, že by sa niekto z toho tešil.

Byť soľou...»  Nasledujúca strana »Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising