Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  
    
 Home >  Zamyslenie nad nedeľnými liturgickými čítaniami


RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 30. nedeli v
cezročnom období (Mt 22,34-40): Najväčšie prikázanie

„Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?”, pýta sa v nedeľnom evanjeliu jeden farizej Ježiša. On mu na to odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého“. Milí priatelia, na základe týchto a ešte mnohých iných podobných slov Ježišových z evanjelií sa kresťanstvo začalo nazývať náboženstvom lásky. Snáď nikde nepočujete hovoriť o láske toľko, ako z kazateľníc kresťanských kostolov.

Avšak vieme, že kresťanstvo nie je jediným...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 29. nedeli cez rok cyklu A; (Mt 22, 15-21)
„Dávajte, čo je cisárovo, cisárovi a
čo je Božie, Bohu!“ Tieto slová z nedeľného evanjelia nás, milí priatelia, upriamujú na jednu tému, ktorá by mala byť veľmi dôležitá pre toho, kto chce zo seba vybudovať čestný charakter, a kto svoj život chce vybudovať na správne zoradených hodnotách. Je to téma lojality.

Lojalita je krásna vlastnosť a každý, kto ju má, nikdy nepostráda priateľov. Lojalita je totiž vernosť človeka voči tým, ktorí mu urobili dobre, je vďačnosť srdca za preukázané dobrodenia, je to oddanosť človeku, ideálu či spôsobu života, o ktorého hodnote je človek presvedčený. Mať lojálneho človeka za...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 28. nedeli v cezročnom období cyklu A (Mt 22, 1-14)

Milí priatelia, zaiste mi dáte za pravdu, že naša predstava neba súvisí s tým, čo pokladáme vo svojom živote za najcennejšie a čo by sme si želali mať najviac. Toto platilo vždy. Každá doba znova a znova vymýšľala a vymýšľa svoje nebo, ktoré je odzrkadlením jej vlastných túžob a snov.

Tak nejako to je aj s nedeľným podobenstvom o svadobnej hostine. Ježiš v ňom prirovnáva nebeské kráľovstvo ku kráľovskej svadbe s množstvom jedla a nápojov. No nech sú jedlo a nápoje v tomto podobenstve akokoľvek príťažlivé, osobne si nemyslím, že by nebeské kráľovstvo spočívalo v tomto. Jedlo, nápoje a hodovanie tu nie...»

RealAudioMP3 Nedeľné evanjelium (Mt 21,33-43) je plné arogancie a násilia. Jeho pôvodcami sú nájomníci vinice, terčom majiteľ vinice, jeho sluhovia a rodina. Spôsob, ako sa nájomníci voči majiteľovi vinice v čase oberačky zachovali je neférový a preto hodný odsúdenia. No aj napriek tomu, málokoho z nás prekvapí. Žijeme totiž v násilnom svete, kde sa arogancia, násilie a nekalé praktiky tolerujú nielen pri presadzovaní si svojich cieľov medzi mafiánmi a podvodníkmi, ale často aj tam, kde by sme očakávali kultivovanosť a slušnosť, napríklad v politike.

Čo je príčinou násilia a arogancie, s ktorými sa stretávame nielen v nedeľnom evanjeliu, ale aj v každodennom živote? Niektorí hovoria, že to je...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 26. nedeli v cezročnom období (Flp 2, 1-11): Objaviť Ježiša ako človeka

„On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu a stal sa podobný ľuďom...“ (Flp 2, 6-7). Tieto slová apoštola Pavla nám, milí priatelia, zaznejú v nedeľu v druhom čítaní. Je to text tak dôležitý, že ho nemožno obísť. Je o Ježišovom človečenstve. Ježiš bol Boh i človek, no Pavol potreboval kresťanom vo Filipách zdôrazniť hlavne jeho človečenstvo, pretože práve s ním mali problémy. Zdá sa, že my nie sme na tom lepšie. Zdá sa, že i my kresťania 21. storočia potrebujeme znova objaviť Ježiša ako človeka.

Pavol...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k sviatku Povýšenia sv. Kríža (Lk 9, 18-24): Kríž ako rozhodnutie

Milí priatelia, kríž a kresťanstvo sú dve veci, ktoré patria neoddeliteľne ku sebe. Kríž je najzákladnejším symbolom kresťanov. A tak všade, kde sú kresťania, je kríž: všade, kde kresťania žijú, kde sa stretávajú, kde sú pochovaní. A je to správne. Veď predsa Ježiš povedal, že ak sa chceme pokladať za jeho nasledovníkov, mali by sme brať na seba kríž denno-denne. Lenže, čo to naozaj znamená?

Väčšina kresťanov toto chápe tak, že keď do nášho života príde kríž, ktorí sme si nezvolili – napríklad choroba, či iné podobné nešťastie – máme sa pri jeho nesení zjednotiť s Kristom a tak svoje...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 23. nedeli v cezročnom období cyklu A (Mt 18, 15-20): Súdiť, či nesúdiť?

Ježiš nás stavia pred problém. Na jednej strane nám dôrazne prikazuje „Nesúďte!“ (Mt 7, 1), na strane druhej od nás žiada – ako to budeme počuť v nedeľnom evanjeliu –, aby sme človeka, ktorý urobí niečo zlé, napomenuli (Mt 18, 15). Ako ale môžeme niekoho napomínať bez toho, že by sme ho nesúdili? Veď iba na základe súdu môžeme prísť k záveru, že dotyčný človek robí zlo, a teda, že ho treba napomenúť. Odpoveď na tento problém je jednoduchá. Nikto z nás nemôže a ani nesmie súdiť svedomie iného, ale môže, ba musí súdiť skutky druhého. Inými slovami: to, či si ten človek uvedomuje, že...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 22. nedeli v cezročnom období cyklu A (Jer 20, 7-9; Mt 16, 21-27): Keď Pán zvádza

Ktorí ste videli film „Mŕtvy muž prichádza” (Dead Man Walking, 1995) máte zaiste ešte v živej pamäti hlavnú hrdinku filmu, rehoľnú sestru Helen Prejean. Ako učiteľka v chudobnej štvrti St. Thomas v New Orleans dostala jedného dňa list od odsúdenca, ktorý čakal na vykonanie rozsudku smrti vo väznici Angola State Prison. Volal sa Mathew Poncelet. Helen sa na jeho základe rozhodne, že ho ide navštíviť a že sa mu bude venovať. Nebolo to ľahké rozhodnutie, lebo od tej chvíle sa stala akoby nárazníkom medzi mnohými stranami. Mathew, ktorý zabil snúbenca jedného dievčaťa a ju...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 21. nedeli v cezročnom období cyklu A (Mt 16, 13-20): Prezývky

„Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a brány pekelné ju nepremôžu.“ Týmito slovami v evanjeliu nasledujúcej nedele Ježiš pochváli Ježiš Šimona, jedného zo svojich apoštolov za rozpoznanie a vyznanie toho, čím Ježiš je pre neho ako dôsledok mu zmení meno. K menu Šimon mu pridá prezývku Peter, t.j. skala a táto prezývka potom postupne nahradí jeho pôvodné meno. Keďže toto nie je jediné miesto v Písme, kde sa píše o prezývkach, poďme dnes o téme prezývok uvažovať.

Nový zákon je plný prezývok: je tam Šimon, ktorý mal prezývku Čierny, lebo pochádzal z Afriky, Jakub s prezývkou...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 19. nedeli v cezročnom období cyklu A (Mt 14, 22-23): Od viery k dôvere

Keby som sa vás, milí priatelia, opýtal „o čom je náboženstvo”, predpokladám, že vaše odpovede, hoci väčšina z nich by bola pravdivá, by boli veľmi odlišné. Bolo by tomu tak preto, lebo jednak na náboženstvo sa dá pozerať z rozličných uhlov, a tiež i my sami, ktorí náboženstvo buď praktizujeme alebo nepraktizujeme, máme k nemu pozitívny vzťah alebo ho odmietame, je nám oporou, alebo naopak prekážkou, sme veľmi rôzni.

Mne osobne sa páči odpoveď, ktorú som pred časom počul z úst jednej cennej duše: „Náboženstvo je o vzťahu. A to o vzťahu medzi človekom a Bohom.“ Aj keď je jasné, že...»  Nasledujúca strana »Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising