Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  
    
 Home >  Zamyslenie nad nedeľnými liturgickými čítaniami


RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 17. nedeli v cezročnom období cyklu A (Mt 13, 44-52): Čo je Božie kráľovstvo?

To tajomné Kráľovstvo, o ktorom Ježiš toľko hovoril, musel neustále nosiť vo svojej mysli. V Novom zákone sa nachádza viac ako 150 poukazov naň. No čím viac o ňom Ježiš hovoril, tým tajomnejším sa pre jeho poslucháčov zdalo byť.

V nedeľnom evanjeliu ho nazýva skrytým pokladom, nádobou plnou mincí ukrytých kdesi na poli. Nazýva ho tiež vzácnou perlou, drahokamom, ktorý objavil istý kupec. A keďže sa vo veciach vyznal, všetko ostatné, čo má, predá, aby si túto perlu mohol kúpiť. A tiež ho nazýva rybárskou sieťou plnou rýb, dobrých i zlých. Predtým – ako sme to počuli po minulé...»

RealAudioMP3 Zamyslenie nad liturgickými textami 16. nedele v cezročnom období cyklu A (Mt 13, 24-43)

Možno poznáte, milí priatelia, príslovie, že „revolúcia najprv požiera nepriateľov a potom vlastné deti.“ Táto múdrosť sa dokázala už mnohokrát. Podstata revolúcie je v tom, že po násilnom prevzatí moci začne čistka. Sú odstraňovaní zlí. Samozrejme, odstraňujú ich dobrí. Keď tí zlí sú odstránení, začína paranoja. Dobrí majú podozrenie, že zlo na nich hľadí z každého kúta. A preto čistka pokračuje medzi spojencami, priateľmi, známymi, ba dokonca príbuznými.

Táto myšlienka priniesla v dejinách veľa tragédií. Príkladom sú nám Francúzska revolúcia so svojimi gilotínami, Leninova revolúcia v Rusku so...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 15. nedeli v cezročnom období cyklu A (Mt 13, 1-23): Akými sme rozsievačmi?

Snáď vám to nebude pripadať ako trocha arogantné alebo domýšľavé, keď poviem, že som v pozícii rozsievača. Samozrejme aj pôdy. Ale z poverenia Cirkvi som ako kňaz bol poverený byť rozsievačom. A niekedy sa pýtam, či a aký to má všetko význam? Pripravovať si nielen nedeľu čo nedeľu, ale aj častejšie nejaký príhovor. Sú chvíle, kedy to nie je ľahké. Poslucháči sú mnohoráz veľmi nároční. Nemajú radi, keď sa kazateľ opakuje. Preto sa snažím vymýšľať vždy niečo nové. Aj keď málokedy je to skutočne čosi nové. Každý z nás máme myšlienky či ideály alebo vízie, ktoré máme radi a ktoré...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 14. nedeli v cezročnom období cyklu A ( Mt 11, 25-30) : Robiť bremená ľahšími

«Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste obťažení, a ja vás posilním.» Tieto slová patria v evanjeliu medzi najoblažujúcejšie.

Život môže byť pre mnohých ľudí veľmi namáhavým, ba môže im pripadať doslova bremenom. Jestvuje veľa typov bremien: ustarostenosti, zodpovednosť, sklamania, zranenia, trpkosti, vina, choroba, nezamestnanosť, ťažké vzťahy, závislosť...

Mnohí ľudia sú zle platení. Hoci robia veľa, a hoci ich práca je kvalifikovaná a vysoko kvalitná, nemajú za ňu zaplatené toľko, koľko by si zaslúžili. Často vo svojom živote doslova prežívajú. A práca mnohých, ktorá...»

RealAudioMP3 Zamyslenie P. Milana Bubáka SVD k slávnosti sv. Petra a Pavla
(Mt 16,13-19): Cirkev – spoločenstvo druhých šancí

Ktosi vraj hľadaj dokonalú Cirkev. Iba do takej chcel vstúpiť. Ktosi mu na to hovorí: „Dokonalá Cirkev nejestvuje. A keby aj jestvovala, akonáhle by si ty do nej vstúpil, prestala by byť dokonalá.“

A toto je veľká pravda. Mnohí máme možno tie isté túžby. Veď pre čo iné kritizujeme Cirkev a vyčítame jej, že nie je taká, aká by mala byť? A vlastne, keď už sme pri tom: aká by vlastne mala byť? Čo je vlastne Cirkev podľa nás?

Myslím, že tieto otázky je namieste si klásť práve na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla, ktorý slávime v nedeľu. Na oboch, avšak zvlášť na Petrovi totiž...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD na 12. nedeľu v cezročnom období: Mt 10, 26-33: Zastrašovanie a hodnota

Žiaden človek, žiadna skupina, žiaden národ nemá rád, keď ho niekto do niečoho tlačí. Každý z nás je rád, keď môže prísť k rozhodnutiu sám od seba a nie na základe tlaku alebo dokonca zastrašovania zo strany silnejšieho, ktorý si od nás nasilu alebo manipuláciou vynúti poslušný súhlas. Takéto niečo nás hlboko ponižuje a potupuje. Každý z nás má rád slobodu. A aj v prípade, že sa ukáže, že naše rozhodnutie nebolo správne, predsa dávame prednosť slobode dopustiť sa chýb, na ktorých sa môžeme poučiť, než byť donútení urobiť to, čo je správne, na základe názoru druhých. Čo však v prípade,...»

RealAudioMP3 Zamyslenie P. Milana Bubáka SVD k Slávnosti Najsvätejšej Trojice (Jn 16, 12-15): Obraz Boha

Jedného dňa sa Boh počas svojej vychádzky hore-dolu po obrovskom africkom kontinente – hovorí istá africká legenda – zastavil pri jednom kmeni a zistil, že jeho členovia strácajú vieru v neho. A tak sa rozhodol, že sa zjaví štyrom mužom, ktorí práve pracovali na tom istom poli neďaleko dedinky, kde kmeň žil. Každý z týchto mužov pracoval na inom rohu štvorcového poľa. Boh sa im zjavil rovno v strede a tak každý sa pozeral na neho z inej strany. Ako tak uvideli Boha, najprv boli udivení, potom sa začali k nemu približovať, až nakoniec každý z nich padol na kolená a začal sa Bohu klaňať v nemom úžase....»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k slávnosti Zoslania Ducha Svätého: Ako rozpoznať prítomnosť Ducha Svätého vo mne?

Pripravujeme sa na Turíce. Tento sviatok nás upriamuje na nevyhnutnosť prítomnosti Ducha Svätého v nás samých a v našich spoločenstvách. Nakoľko spoločenstvá sú zložené z jedincov, Duch Svätý bude v spoločenstvách prítomný len vtedy, keď bude prítomný v jedincoch. Preto sa sústreďme na otázku: Ako spoznám, že je vo mne prítomný Duch Svätý? Totiž či som alebo nie som vedený Duchom Svätým? Táto otázka je pre veriaceho človeka bytostne dôležitá, pretože ak jeho život nie je postavený na poslušnosti Duchu Svätému, potom jeho smerovanie je otázne.

Je veľa odpovedí na túto...»

RealAudioMP3 „Za koho kráčam?“ – Zamyslenie P. Milana Bubáka SVD k 7. veľkonočnej nedeli cyklu A (Jn 17,1-11a)

Spomínam si, ako som kedysi dávno, ešte ako mladý kňaz, navštívil jedného môjho spolužiaka, spolubrata v kňazskej službe vo farnosti, v ktorej pôsobil. Keď sme vošli do jeho bytu, do očí mi udrel nápis, ktorý mal nad posteľou na stene: „Nech sa nesklamú vo mne tí, čo dúfajú v teba, Pane, Bože zástupov, nech sa nemusia hanbiť pre mňa tí, čo ťa hľadajú, Bože Izraela.” Bol to vlastne 7. verš zo Žalmu 69. Pýtam sa ho na dôvod, prečo tam tento žalm má. Hovorí mi: „Oslovil ma, keď som sa nedávno modlil breviár. A tak si ho zvolil za motto. Vieš,“ hovorí mi, „pre mnohých ľudí, je to, čo hovoríme, a...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 6. veľkonočnej nedeli cyklu A (Jn 14, 15- 21): Kto som?

Milí priatelia! Existuje jedna otázka, ktorej sa nikto z nás nevyhne. Bude si ju musieť každý jeden z nás skôr či neskôr klásť. Je to otázka: «Kto som?» Táto otázka sa pýta na definíciu mňa samotného ako ľudskej bytosti. Pýta sa na moju identitu. Vieme, že nie sme rovnakí. Každý z nás je iný. O tom nás presviedča nielen biblické učenie, ale aj naša bežná každodenná skúsenosť. A tak sa teda pýtam: ten je toto, tamten je tamto, ale kto som vlastne ja? Ako nájdem odpoveď na túto otázku?

Už vopred si treba povedať, že odpoveď na ňu nie je ľahká. Ale je možná. Teológ Dietrich Bonhoeffer sa trápil nad...»  Nasledujúca strana »Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising