Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  
    
 Home >  Zamyslenie nad nedeľnými liturgickými čítaniami


RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 22. nedeli v cezročnom období cyklu A (Jer 20, 7-9; Mt 16, 21-27): Keď Pán zvádza

Ktorí ste videli film „Mŕtvy muž prichádza” (Dead Man Walking, 1995) máte zaiste ešte v živej pamäti hlavnú hrdinku filmu, rehoľnú sestru Helen Prejean. Ako učiteľka v chudobnej štvrti St. Thomas v New Orleans dostala jedného dňa list od odsúdenca, ktorý čakal na vykonanie rozsudku smrti vo väznici Angola State Prison. Volal sa Mathew Poncelet. Helen sa na jeho základe rozhodne, že ho ide navštíviť a že sa mu bude venovať. Nebolo to ľahké rozhodnutie, lebo od tej chvíle sa stala akoby nárazníkom medzi mnohými stranami. Mathew, ktorý zabil snúbenca jedného dievčaťa a ju...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 21. nedeli v cezročnom období cyklu A (Mt 16, 13-20): Prezývky

„Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a brány pekelné ju nepremôžu.“ Týmito slovami v evanjeliu nasledujúcej nedele Ježiš pochváli Ježiš Šimona, jedného zo svojich apoštolov za rozpoznanie a vyznanie toho, čím Ježiš je pre neho ako dôsledok mu zmení meno. K menu Šimon mu pridá prezývku Peter, t.j. skala a táto prezývka potom postupne nahradí jeho pôvodné meno. Keďže toto nie je jediné miesto v Písme, kde sa píše o prezývkach, poďme dnes o téme prezývok uvažovať.

Nový zákon je plný prezývok: je tam Šimon, ktorý mal prezývku Čierny, lebo pochádzal z Afriky, Jakub s prezývkou...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 19. nedeli v cezročnom období cyklu A (Mt 14, 22-23): Od viery k dôvere

Keby som sa vás, milí priatelia, opýtal „o čom je náboženstvo”, predpokladám, že vaše odpovede, hoci väčšina z nich by bola pravdivá, by boli veľmi odlišné. Bolo by tomu tak preto, lebo jednak na náboženstvo sa dá pozerať z rozličných uhlov, a tiež i my sami, ktorí náboženstvo buď praktizujeme alebo nepraktizujeme, máme k nemu pozitívny vzťah alebo ho odmietame, je nám oporou, alebo naopak prekážkou, sme veľmi rôzni.

Mne osobne sa páči odpoveď, ktorú som pred časom počul z úst jednej cennej duše: „Náboženstvo je o vzťahu. A to o vzťahu medzi človekom a Bohom.“ Aj keď je jasné, že...»

Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 18. nedeli v cezročnom období cyklu A (Mt 14, 13-21): V čom vlastne zázrak?


Aj keď nedeľné evanjelium poukazuje v prvom rade na zázračnú moc Ježišovu; t.j. že dokázal z piatich chlebov a dvoch rýb nasýtiť enormný zástup svojich poslucháčov, a to dokonca až tak, že ešte aj vystalo, mnohí komentátori tohto textu hovoria, že jeho zmysel je iný: že chce nás všetkých vyzvať, aby sme sa dokázali medzi sebou deliť. Ježiš totiž svojím apoštolom na ich výzvu, že treba zástupy prepustiť, aby si nakúpili potravu, hovorí: „Vy im dajte jesť!“ Tým chce povedať, že tými, ktorí majú živiť ľudí, sú jeho učeníci, samozrejme za jeho pomoci. Teraz sú to jeho dvanásti...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 17. nedeli v cezročnom období cyklu A (Mt 13, 44-52): Čo je Božie kráľovstvo?

To tajomné Kráľovstvo, o ktorom Ježiš toľko hovoril, musel neustále nosiť vo svojej mysli. V Novom zákone sa nachádza viac ako 150 poukazov naň. No čím viac o ňom Ježiš hovoril, tým tajomnejším sa pre jeho poslucháčov zdalo byť.

V nedeľnom evanjeliu ho nazýva skrytým pokladom, nádobou plnou mincí ukrytých kdesi na poli. Nazýva ho tiež vzácnou perlou, drahokamom, ktorý objavil istý kupec. A keďže sa vo veciach vyznal, všetko ostatné, čo má, predá, aby si túto perlu mohol kúpiť. A tiež ho nazýva rybárskou sieťou plnou rýb, dobrých i zlých. Predtým – ako sme to počuli po minulé...»

RealAudioMP3 Zamyslenie nad liturgickými textami 16. nedele v cezročnom období cyklu A (Mt 13, 24-43)

Možno poznáte, milí priatelia, príslovie, že „revolúcia najprv požiera nepriateľov a potom vlastné deti.“ Táto múdrosť sa dokázala už mnohokrát. Podstata revolúcie je v tom, že po násilnom prevzatí moci začne čistka. Sú odstraňovaní zlí. Samozrejme, odstraňujú ich dobrí. Keď tí zlí sú odstránení, začína paranoja. Dobrí majú podozrenie, že zlo na nich hľadí z každého kúta. A preto čistka pokračuje medzi spojencami, priateľmi, známymi, ba dokonca príbuznými.

Táto myšlienka priniesla v dejinách veľa tragédií. Príkladom sú nám Francúzska revolúcia so svojimi gilotínami, Leninova revolúcia v Rusku so...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 15. nedeli v cezročnom období cyklu A (Mt 13, 1-23): Akými sme rozsievačmi?

Snáď vám to nebude pripadať ako trocha arogantné alebo domýšľavé, keď poviem, že som v pozícii rozsievača. Samozrejme aj pôdy. Ale z poverenia Cirkvi som ako kňaz bol poverený byť rozsievačom. A niekedy sa pýtam, či a aký to má všetko význam? Pripravovať si nielen nedeľu čo nedeľu, ale aj častejšie nejaký príhovor. Sú chvíle, kedy to nie je ľahké. Poslucháči sú mnohoráz veľmi nároční. Nemajú radi, keď sa kazateľ opakuje. Preto sa snažím vymýšľať vždy niečo nové. Aj keď málokedy je to skutočne čosi nové. Každý z nás máme myšlienky či ideály alebo vízie, ktoré máme radi a ktoré...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 14. nedeli v cezročnom období cyklu A ( Mt 11, 25-30) : Robiť bremená ľahšími

«Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste obťažení, a ja vás posilním.» Tieto slová patria v evanjeliu medzi najoblažujúcejšie.

Život môže byť pre mnohých ľudí veľmi namáhavým, ba môže im pripadať doslova bremenom. Jestvuje veľa typov bremien: ustarostenosti, zodpovednosť, sklamania, zranenia, trpkosti, vina, choroba, nezamestnanosť, ťažké vzťahy, závislosť...

Mnohí ľudia sú zle platení. Hoci robia veľa, a hoci ich práca je kvalifikovaná a vysoko kvalitná, nemajú za ňu zaplatené toľko, koľko by si zaslúžili. Často vo svojom živote doslova prežívajú. A práca mnohých, ktorá...»

RealAudioMP3 Zamyslenie P. Milana Bubáka SVD k slávnosti sv. Petra a Pavla
(Mt 16,13-19): Cirkev – spoločenstvo druhých šancí

Ktosi vraj hľadaj dokonalú Cirkev. Iba do takej chcel vstúpiť. Ktosi mu na to hovorí: „Dokonalá Cirkev nejestvuje. A keby aj jestvovala, akonáhle by si ty do nej vstúpil, prestala by byť dokonalá.“

A toto je veľká pravda. Mnohí máme možno tie isté túžby. Veď pre čo iné kritizujeme Cirkev a vyčítame jej, že nie je taká, aká by mala byť? A vlastne, keď už sme pri tom: aká by vlastne mala byť? Čo je vlastne Cirkev podľa nás?

Myslím, že tieto otázky je namieste si klásť práve na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla, ktorý slávime v nedeľu. Na oboch, avšak zvlášť na Petrovi totiž...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD na 12. nedeľu v cezročnom období: Mt 10, 26-33: Zastrašovanie a hodnota

Žiaden človek, žiadna skupina, žiaden národ nemá rád, keď ho niekto do niečoho tlačí. Každý z nás je rád, keď môže prísť k rozhodnutiu sám od seba a nie na základe tlaku alebo dokonca zastrašovania zo strany silnejšieho, ktorý si od nás nasilu alebo manipuláciou vynúti poslušný súhlas. Takéto niečo nás hlboko ponižuje a potupuje. Každý z nás má rád slobodu. A aj v prípade, že sa ukáže, že naše rozhodnutie nebolo správne, predsa dávame prednosť slobode dopustiť sa chýb, na ktorých sa môžeme poučiť, než byť donútení urobiť to, čo je správne, na základe názoru druhých. Čo však v prípade,...»  Nasledujúca strana »Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising