Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  
    
 Home >  Zamyslenie nad nedeľnými liturgickými čítaniami


RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k Nedeli Svätej rodiny (Lk 2, 22-40): Sila vzťahu v rodine

Uprostred noci sa na nemocničnom lôžku prebudí malý chlapček v silnej bolesti. Cíti sa veľmi vystrašený a opustený. Cíti neznesiteľnú bolesť: po celom tele má popáleniny. Ktosi ho polial alkoholom a potom zapálil. Začal plakať a vzlykať za svojou matkou. Zdravotná sestra si ho vezme do svojho náručia a snaží sa ho utešiť. Pritúli si ho k sebe a šepká mu do uška, že nech sa nebojí, že bolesť čoskoro prestane. Neúčinkuje to. Vzlyká ďalej. Bolesť, ktorú cíti najviac, nie je bolesť jeho tela, bolesť rán popálenín, ale bolesť odlúčenosti od svojej matky. „Mama, mama!“ vzlyká. Sestra je zmätená ale aj...»

RealAudioMP3 (Mt 25, 1-13) Bol si kráľom?

Zdá sa, milí priatelia, ako keby Ježiš v nedeľnom evanjeliu v čomsi zlyhal. Poznáte to. Oddáte sa istému ideálu, bojujete zaň, varujete pred všetkým, čo by stálo proti nemu. Jedného dňa sa však okolnosti zmenia, a váš ideál ide hore komínom. Napríklad kritizujete príslovie, pomocou ktorého niektorí, ktorí sa dostali k moci zmenili svoje správanie. Honores mutant mores, pocty menia mravy. Vy tvrdíte, „pocty, či postavenia, ktoré nám život prináša, predsa nesmú meniť naše mravy! Aj keby sme sa stali generálnymi riaditeľmi veľkej firmy, my musíme ostať rovnako skromnými, čestnými, prístupnými, komunikatívnymi a čistými ľuďmi, akými sme boli predtým.“ No vás...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 33. nedeli v cezročnom období (Mt 25, 14-30): Talenty

V istej dobre známej prestížnej škole sa konalo pomaturitné stretnutie študentov po dvadsiatich piatich rokoch. Škola patrila rehoľnému rádu, a tak na stretnutí bol prítomný aj jej dávny triedny profesor-kňaz. Bol už zostarnutý, hoci ešte plný energie. Drvivú väčšinu z prítomných bývalých študentov nevidel odkedy zo školy odišli. Každý sa tešil, že tam kňaz je prítomný, pretože počas ich štúdií požíval veľký rešpekt.

Keď sa skončila večera, študenti akosi spontánne začali sami od seba rozprávať svoje príbehy. Jeden z nich bol architektom. Vybudoval veľa významných budov, medzi nimi aj dva kostoly....»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 32. nedeli v cezročnom období - Posvätenie Lateránskej baziliky: Božské na zemi

Vo Veľkej Británii sa nachádza jeden zaujímavý monument, ktorý vzbudzuje množstvo otázok. Nazýva sa Stonehenge a podľa odhadu vedcov je starší ako 4000 rokov. Spočíva v kruhovom usporiadaní pilierov z kameňa enormnej veľkosti, niektoré až desaťmetrovej výšky a vážiace až 50 ton. Nikto nevie, aký bol dôvod k tomu, že sem tieto skalné útvary premiestnili z kameňolomu, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti asi 35 km a ako boli vytvarované do obrovských kamenných dosák, tvoriacich preklady spájajúce piliere vo výške. Nikto nepozná jeho staviteľa. Ani myšlienka, ktorá stála za ním...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k Spomienke na všetkých verných zosnulých: Očistec

Milí priatelia, máme pred sebou 31. nedeľu v cezročnom období, ktorá sa však tento rok neslávi. Namiesto nej slávime sviatok Všetkých zomrelých veriacich, ľudovo nazývaný Dušičky. Je to sviatok na Slovensku obľúbený, pretože nás upriamuje na tých, ktorých sme mali radi a ktorí nás už, žiaľ, predišli do večnosti. Cestujeme na ich hroby, zapaľujeme im sviečky, spomíname na nich, občas vedieme s nimi dialóg a – hlavne – modlíme sa za nich. Kde sú títo ľudia?

Naše katolícke učenie nám hovorí, že jestvujú tri stavy, v ktorých sa ľudia po smrti nachádzajú: nebo, peklo a očistec. Nebo je dosiahnutie cieľa, pre...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 30. nedeli v
cezročnom období (Mt 22,34-40): Najväčšie prikázanie

„Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?”, pýta sa v nedeľnom evanjeliu jeden farizej Ježiša. On mu na to odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého“. Milí priatelia, na základe týchto a ešte mnohých iných podobných slov Ježišových z evanjelií sa kresťanstvo začalo nazývať náboženstvom lásky. Snáď nikde nepočujete hovoriť o láske toľko, ako z kazateľníc kresťanských kostolov.

Avšak vieme, že kresťanstvo nie je jediným...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 29. nedeli cez rok cyklu A; (Mt 22, 15-21)
„Dávajte, čo je cisárovo, cisárovi a
čo je Božie, Bohu!“ Tieto slová z nedeľného evanjelia nás, milí priatelia, upriamujú na jednu tému, ktorá by mala byť veľmi dôležitá pre toho, kto chce zo seba vybudovať čestný charakter, a kto svoj život chce vybudovať na správne zoradených hodnotách. Je to téma lojality.

Lojalita je krásna vlastnosť a každý, kto ju má, nikdy nepostráda priateľov. Lojalita je totiž vernosť človeka voči tým, ktorí mu urobili dobre, je vďačnosť srdca za preukázané dobrodenia, je to oddanosť človeku, ideálu či spôsobu života, o ktorého hodnote je človek presvedčený. Mať lojálneho človeka za...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 28. nedeli v cezročnom období cyklu A (Mt 22, 1-14)

Milí priatelia, zaiste mi dáte za pravdu, že naša predstava neba súvisí s tým, čo pokladáme vo svojom živote za najcennejšie a čo by sme si želali mať najviac. Toto platilo vždy. Každá doba znova a znova vymýšľala a vymýšľa svoje nebo, ktoré je odzrkadlením jej vlastných túžob a snov.

Tak nejako to je aj s nedeľným podobenstvom o svadobnej hostine. Ježiš v ňom prirovnáva nebeské kráľovstvo ku kráľovskej svadbe s množstvom jedla a nápojov. No nech sú jedlo a nápoje v tomto podobenstve akokoľvek príťažlivé, osobne si nemyslím, že by nebeské kráľovstvo spočívalo v tomto. Jedlo, nápoje a hodovanie tu nie...»

RealAudioMP3 Nedeľné evanjelium (Mt 21,33-43) je plné arogancie a násilia. Jeho pôvodcami sú nájomníci vinice, terčom majiteľ vinice, jeho sluhovia a rodina. Spôsob, ako sa nájomníci voči majiteľovi vinice v čase oberačky zachovali je neférový a preto hodný odsúdenia. No aj napriek tomu, málokoho z nás prekvapí. Žijeme totiž v násilnom svete, kde sa arogancia, násilie a nekalé praktiky tolerujú nielen pri presadzovaní si svojich cieľov medzi mafiánmi a podvodníkmi, ale často aj tam, kde by sme očakávali kultivovanosť a slušnosť, napríklad v politike.

Čo je príčinou násilia a arogancie, s ktorými sa stretávame nielen v nedeľnom evanjeliu, ale aj v každodennom živote? Niektorí hovoria, že to je...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 26. nedeli v cezročnom období (Flp 2, 1-11): Objaviť Ježiša ako človeka

„On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu a stal sa podobný ľuďom...“ (Flp 2, 6-7). Tieto slová apoštola Pavla nám, milí priatelia, zaznejú v nedeľu v druhom čítaní. Je to text tak dôležitý, že ho nemožno obísť. Je o Ježišovom človečenstve. Ježiš bol Boh i človek, no Pavol potreboval kresťanom vo Filipách zdôrazniť hlavne jeho človečenstvo, pretože práve s ním mali problémy. Zdá sa, že my nie sme na tom lepšie. Zdá sa, že i my kresťania 21. storočia potrebujeme znova objaviť Ježiša ako človeka.

Pavol...»  Nasledujúca strana »Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising