Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  
    
 Home >  Zamyslenie nad nedeľnými liturgickými čítaniami


RealAudioMP3 Nedeľné evanjelium (Mt 21,33-43) je plné arogancie a násilia. Jeho pôvodcami sú nájomníci vinice, terčom majiteľ vinice, jeho sluhovia a rodina. Spôsob, ako sa nájomníci voči majiteľovi vinice v čase oberačky zachovali je neférový a preto hodný odsúdenia. No aj napriek tomu, málokoho z nás prekvapí. Žijeme totiž v násilnom svete, kde sa arogancia, násilie a nekalé praktiky tolerujú nielen pri presadzovaní si svojich cieľov medzi mafiánmi a podvodníkmi, ale často aj tam, kde by sme očakávali kultivovanosť a slušnosť, napríklad v politike.

Čo je príčinou násilia a arogancie, s ktorými sa stretávame nielen v nedeľnom evanjeliu, ale aj v každodennom živote? Niektorí hovoria, že to je...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 26. nedeli v cezročnom období (Flp 2, 1-11): Objaviť Ježiša ako človeka

„On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu a stal sa podobný ľuďom...“ (Flp 2, 6-7). Tieto slová apoštola Pavla nám, milí priatelia, zaznejú v nedeľu v druhom čítaní. Je to text tak dôležitý, že ho nemožno obísť. Je o Ježišovom človečenstve. Ježiš bol Boh i človek, no Pavol potreboval kresťanom vo Filipách zdôrazniť hlavne jeho človečenstvo, pretože práve s ním mali problémy. Zdá sa, že my nie sme na tom lepšie. Zdá sa, že i my kresťania 21. storočia potrebujeme znova objaviť Ježiša ako človeka.

Pavol...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k sviatku Povýšenia sv. Kríža (Lk 9, 18-24): Kríž ako rozhodnutie

Milí priatelia, kríž a kresťanstvo sú dve veci, ktoré patria neoddeliteľne ku sebe. Kríž je najzákladnejším symbolom kresťanov. A tak všade, kde sú kresťania, je kríž: všade, kde kresťania žijú, kde sa stretávajú, kde sú pochovaní. A je to správne. Veď predsa Ježiš povedal, že ak sa chceme pokladať za jeho nasledovníkov, mali by sme brať na seba kríž denno-denne. Lenže, čo to naozaj znamená?

Väčšina kresťanov toto chápe tak, že keď do nášho života príde kríž, ktorí sme si nezvolili – napríklad choroba, či iné podobné nešťastie – máme sa pri jeho nesení zjednotiť s Kristom a tak svoje...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 23. nedeli v cezročnom období cyklu A (Mt 18, 15-20): Súdiť, či nesúdiť?

Ježiš nás stavia pred problém. Na jednej strane nám dôrazne prikazuje „Nesúďte!“ (Mt 7, 1), na strane druhej od nás žiada – ako to budeme počuť v nedeľnom evanjeliu –, aby sme človeka, ktorý urobí niečo zlé, napomenuli (Mt 18, 15). Ako ale môžeme niekoho napomínať bez toho, že by sme ho nesúdili? Veď iba na základe súdu môžeme prísť k záveru, že dotyčný človek robí zlo, a teda, že ho treba napomenúť. Odpoveď na tento problém je jednoduchá. Nikto z nás nemôže a ani nesmie súdiť svedomie iného, ale môže, ba musí súdiť skutky druhého. Inými slovami: to, či si ten človek uvedomuje, že...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 22. nedeli v cezročnom období cyklu A (Jer 20, 7-9; Mt 16, 21-27): Keď Pán zvádza

Ktorí ste videli film „Mŕtvy muž prichádza” (Dead Man Walking, 1995) máte zaiste ešte v živej pamäti hlavnú hrdinku filmu, rehoľnú sestru Helen Prejean. Ako učiteľka v chudobnej štvrti St. Thomas v New Orleans dostala jedného dňa list od odsúdenca, ktorý čakal na vykonanie rozsudku smrti vo väznici Angola State Prison. Volal sa Mathew Poncelet. Helen sa na jeho základe rozhodne, že ho ide navštíviť a že sa mu bude venovať. Nebolo to ľahké rozhodnutie, lebo od tej chvíle sa stala akoby nárazníkom medzi mnohými stranami. Mathew, ktorý zabil snúbenca jedného dievčaťa a ju...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 21. nedeli v cezročnom období cyklu A (Mt 16, 13-20): Prezývky

„Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a brány pekelné ju nepremôžu.“ Týmito slovami v evanjeliu nasledujúcej nedele Ježiš pochváli Ježiš Šimona, jedného zo svojich apoštolov za rozpoznanie a vyznanie toho, čím Ježiš je pre neho ako dôsledok mu zmení meno. K menu Šimon mu pridá prezývku Peter, t.j. skala a táto prezývka potom postupne nahradí jeho pôvodné meno. Keďže toto nie je jediné miesto v Písme, kde sa píše o prezývkach, poďme dnes o téme prezývok uvažovať.

Nový zákon je plný prezývok: je tam Šimon, ktorý mal prezývku Čierny, lebo pochádzal z Afriky, Jakub s prezývkou...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 19. nedeli v cezročnom období cyklu A (Mt 14, 22-23): Od viery k dôvere

Keby som sa vás, milí priatelia, opýtal „o čom je náboženstvo”, predpokladám, že vaše odpovede, hoci väčšina z nich by bola pravdivá, by boli veľmi odlišné. Bolo by tomu tak preto, lebo jednak na náboženstvo sa dá pozerať z rozličných uhlov, a tiež i my sami, ktorí náboženstvo buď praktizujeme alebo nepraktizujeme, máme k nemu pozitívny vzťah alebo ho odmietame, je nám oporou, alebo naopak prekážkou, sme veľmi rôzni.

Mne osobne sa páči odpoveď, ktorú som pred časom počul z úst jednej cennej duše: „Náboženstvo je o vzťahu. A to o vzťahu medzi človekom a Bohom.“ Aj keď je jasné, že...»

Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 18. nedeli v cezročnom období cyklu A (Mt 14, 13-21): V čom vlastne zázrak?


Aj keď nedeľné evanjelium poukazuje v prvom rade na zázračnú moc Ježišovu; t.j. že dokázal z piatich chlebov a dvoch rýb nasýtiť enormný zástup svojich poslucháčov, a to dokonca až tak, že ešte aj vystalo, mnohí komentátori tohto textu hovoria, že jeho zmysel je iný: že chce nás všetkých vyzvať, aby sme sa dokázali medzi sebou deliť. Ježiš totiž svojím apoštolom na ich výzvu, že treba zástupy prepustiť, aby si nakúpili potravu, hovorí: „Vy im dajte jesť!“ Tým chce povedať, že tými, ktorí majú živiť ľudí, sú jeho učeníci, samozrejme za jeho pomoci. Teraz sú to jeho dvanásti...»

RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 17. nedeli v cezročnom období cyklu A (Mt 13, 44-52): Čo je Božie kráľovstvo?

To tajomné Kráľovstvo, o ktorom Ježiš toľko hovoril, musel neustále nosiť vo svojej mysli. V Novom zákone sa nachádza viac ako 150 poukazov naň. No čím viac o ňom Ježiš hovoril, tým tajomnejším sa pre jeho poslucháčov zdalo byť.

V nedeľnom evanjeliu ho nazýva skrytým pokladom, nádobou plnou mincí ukrytých kdesi na poli. Nazýva ho tiež vzácnou perlou, drahokamom, ktorý objavil istý kupec. A keďže sa vo veciach vyznal, všetko ostatné, čo má, predá, aby si túto perlu mohol kúpiť. A tiež ho nazýva rybárskou sieťou plnou rýb, dobrých i zlých. Predtým – ako sme to počuli po minulé...»

RealAudioMP3 Zamyslenie nad liturgickými textami 16. nedele v cezročnom období cyklu A (Mt 13, 24-43)

Možno poznáte, milí priatelia, príslovie, že „revolúcia najprv požiera nepriateľov a potom vlastné deti.“ Táto múdrosť sa dokázala už mnohokrát. Podstata revolúcie je v tom, že po násilnom prevzatí moci začne čistka. Sú odstraňovaní zlí. Samozrejme, odstraňujú ich dobrí. Keď tí zlí sú odstránení, začína paranoja. Dobrí majú podozrenie, že zlo na nich hľadí z každého kúta. A preto čistka pokračuje medzi spojencami, priateľmi, známymi, ba dokonca príbuznými.

Táto myšlienka priniesla v dejinách veľa tragédií. Príkladom sú nám Francúzska revolúcia so svojimi gilotínami, Leninova revolúcia v Rusku so...»  Nasledujúca strana »Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising