Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  
    
 Home >  Vybrané témy


RealAudioMP3 Dnes uzavrieme cyklus venovaný myšlienkam Svätého Otca Františka o identite a poslaní kňaza v duchu Dokumentu z Aparecídy. List pôvodne určený argentínskym kňazom sa stal inšpiráciou pre celú Cirkev po tom, ako ho pápež František predložil na rozjímanie a uvažovanie všetkým kňazom Rímskej diecézy. V tejto záverečnej časti šesťdielneho cyklu sa zameriame na očakávania veriacich voči osobe kňaza.

Výzvy pre kňaza a očakávania Božieho ľudu

Dokument z Aparecídy sa zaoberá aj situáciami, ktoré negatívne zasahujú a škodia životu a službe kňaza (192). Upozorňuje aj na teologickú totožnosť kňazského ministéria, na jeho zaradenie sa do súčasnej kultúry a všíma si situácie, ktoré ovplyvňujú život...»

Kňaz zamilovaný do Krista

RealAudioMP3 Po opise charakteristiky kňaza vedomého si svojich limitov, no aktívne zaangažovaného v službe chudobným a s milosrdným postojom voči tým, ktorí túžia po vyznaní hriechov a po duchovnom sprevádzaní, sa Svätý Otec František vo svojom liste kňazom opäť dotýka obrazu Dobrého pastiera, aby ešte raz pripomenul kľúčový charakter kňazovho vzťahu s Kristom ako vzťahu lásky. V duchu Dokumentu z Aparecídy zdôrazňuje, že základom tohto vzťahu je opravdivé stretnutie.

Obraz Dobrého pastiera ukazuje na dva rozmery, dve charakteristiky kňaza. Vnútorný rozmer, ad intra, hovorí o učeníkoch plných lásky. Vonkajší rozmer, ad extra, hovorí o horlivých misionároch. „Aj keď oba...»

RealAudioMP3 Pokračujeme už po štvrtý raz v cykle venovanom myšlienkam Svätého Otca Františka pre kňazov. Opäť to bude v duchu brazílskej Aparecídy, kde sa v roku 2007 konala kontinentálna konferencia biskupov, ktorá vytýčila víziu obnovy pre cirkev Latinskej Ameriky. Inšpiratívnosť záverečného dokumentu z Aparecídy pre celosvetovú Cirkev potvrdil pápež František, keď odporúčal kňazom Rímskej diecézy na duchovné čítanie výber z dokumentu, ktorý sa vzťahuje na kňazstvo. Pri sledovaní tohto cyklu si môžeme dať slová do súvisu so živým príkladom v učení a činnosti pápeža Františka. Téma tejto štvrtej časti znie:

Kňazi, služobníci plní milosrdenstva

Po náčrte obrazu Dobrého pastiera, podľa charakteristík...»

RealAudioMP3 V čom spočíva tajomstvo otcovského prístupu pápeža Františka k ľuďom? Veľa nám o tom prezradí jeho chápanie úlohy kňaza v duchu Dokumentu z Aparecídy. Popri poukázaní na komunitný rozmer kňazskej identity tento dokument dáva do pozornosti aj vzor s charakteristickými črtami. Ide o obraz Dobrého pastiera. Ako hovorí Svätý Otec, od kňazov, ktorí slúžia vo farnostiach, sa žiadajú nové postoje (201). V prvom rade záleží na tom, aby sa kňaz stal autentickým učeníkom Ježiša Krista, pretože iba vtedy, keď je do Pána zamilovaný, podčiarkuje pápež František, môže prispieť k úspešnej obnove farnosti. Zároveň by mal byť horlivým misionárom, ktorého pohýna neustála túžba vykročiť k tým, ktorí sú...»

RealAudioMP3 Pápež František sa v nedeľu 6. júla v poludňajšom príhovore vrátil k svojej sobotnej návšteve dvoch diecéz v juhotalianskom regióne Molise. Tamojším obyvateľom na diaľku vyjadril srdečnými slovami svoju vďaku za ich vrúcne prijatie nielen vo svojom kraji, ale i vo svojich srdciach. „Nikdy na to nezabudnem!“, odkázal im a na záver poprosil všetkých prítomných: „Prosím, nezabudnite sa za mňa modliť. Aj ja sa modlím za vás.“

Posledné z ôsmich stretnutí pápeža Františka v rámci jednodňovej návštevy diecéz Campobasso a Isernia sa konalo na Katedrálnom námestí mesta Isernia. Svätý Otec v príhovore k jeho obyvateľom poukázal na symboliku miesta a pozornosť sústredil na podobnosť sv. Františka z...»

RealAudioMP3 V rámci cyklu „Myšlienky Svätého Otca pre kňazov“ si všimneme otázku identity kňaza v duchu Dokumentu z Aparecídy. Budeme sledovať myšlienky Svätého Otca Františka z listu, ktorý adresoval osobitne kňazom, s tým, že sú aktuálne pre všetkých veriacich.

Kňaz spojený so spoločenstvom

Keď konferencia v Aparecíde hovorí o Cirkvi ako o spoločenstve učeníkov a misionárov (203, 316, 324), osobitne poukazuje na to, čo je vlastné (200-285) kňazskej duchovnosti vzhľadom na ľud, aby ľud žil v Kristovi. Tento život je zakotvený vo vlastnej identite, kultúre, štruktúrach, v procesoch výchovy a podobne (192-195). S akými výzvami sa tu kňaz stretáva? Povieme si o nich postupne. Svätý Otec na úvod...»

RealAudioMP3 „Myšlienky Svätého Otca pre kňazov“ je názov nového cyklu, v ktorom si priblížime obsah pozoruhodného dokumentu z pera Jorgeho Maria Bergoglia. Napísal ho v roku 2008 ako arcibiskup Buenos Aires pre kňazov svojej diecézy. Text nadobudol novú váhu, keď ho už ako pápež František rozoslal ako odporúčané čítanie všetkým kňazom jeho terajšej, Rímskej diecézy. Dokument nesie názov „Posolstvo Aparecídy pre kňazov“.

Aká je predstava Svätého Otca Františka o správnom kňazovi? Aký kňaz je potrebný pre dnešnú dobu? „Buďte pastiermi, nie funkcionármi,“ povedal v nedeľu Dobrého pastiera novokňazom, ktorých vo Vatikánskej bazilike vysvätil pre Rímsku diecézu. Buďte prostredníkmi, nie vybavovačmi......»

Rubrika prináša slová Svätého Otca adresované mladým pri príležitosti dvoch mládežníckych podujatí v závere júna 2014. Prvé z nich sa uskutočnilo v Holandsku, druhé vo Vatikánskych záhradách. Audio: RealAudioMP3
...»

RealAudioMP3 Pápež František sa v uplynulých dňoch vyjadril k téme náboženskej slobody. Zdôraznil, že napriek vážnej situácii náboženskej diskriminácie i priameho prenasledovania nie je namieste vykresľovať budúcnosť iba vo farbách konfliktu. Namiesto globálneho konfliktu hodnôt je ľudstvo schopné globálnej spolupráce. Vyžaduje si to však správne porozumenie problému. Priblížme si v nasledujúcich minútach túto problematiku na pozadí myšlienok Svätého Otca.

Americká univerzita St. John´s v New Yorku v spolupráci s talianskou univerzitou LUMSA v dňoch 20.-21. júna zorganizovali v Ríme medzinárodnú konferenciu na tému „Náboženská sloboda podľa medzinárodného práva a globálny konflikt hodnôt“. Experti v...»

Denník L´Osservatore Romano vo svojom vydaní zo 6. júna prináša pri príležitosti 70. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii článok s názvom „A vy, čo robíte pre mier? Jeho obsahom je príhovor Josepha Ratzingera z roku 2004, ktorý predniesol na nemeckom cintoríne v La Cambe (Caen), keď ako prefekt Kongregácie pre náuku viery a dekan kardinálskeho zboru reprezentoval pápeža Jána Pavla II. pri oslavách 60. výročia vylodenia v Normandii v Caen a Bayeux. Autor pripomína historické súvislosti a význam spravodlivého povojnového riešenia, pri ktorom sa vďaka Marshallovmu plánu dostala Nemecku príležitosť k obnove a dosiahlo sa zmierenie medzi Nemeckom a Francúzskom. Výročie historických...»  Nasledujúca strana »Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising