Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  
    
 Home >  František


Vatikán 27. augusta - Prinášame plné znenie katechézy pápeža Františka z generálnej audiencie, konanej v stredu 27. augusta na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Svätý Otec pokračoval v cykle venovanom Cirkvi, pričom sa sústredil na jej atribúty jednotu a svätosť.


Drahí bratia a sestry, dobrý deň.

Zakaždým, keď obnovujeme naše vyznanie viery odriekajúc Krédo, tvrdíme, že Cirkev je «jedna» a «svätá». Je jedna, pretože má svoj pôvod v Trojjedinom Bohu, v mystériu jednoty a plnosti spoločenstva. A Cirkev je svätá, pretože je založená na Ježišovi Kristovi, oživovaná Duchom Svätým, napĺňaná jeho láskou a jeho spásou. Avšak súčasne ako je svätá, skladá sa z hriešnikov, zo všetkých nás hriešnikov,...»

V poludňajšom príhovore k veriacim na Námestí sv. Petra v nedeľu 24. augusta sa Svätý Otec František zameral na slová Matúšovho evanjelia o Petrovom vyznaní viery v Krista ako Božieho Syna. Náš vzťah s Ježišom vytvára Cirkev. A tak k počiatku svojej Cirkvi potrebuje Ježiš nájsť v učeníkoch pevnú vieru“, povedal pred zaplneným námestím z okna historického pápežského paláca. Poukázal na úlohu Petra ako kameňa, ktorý jeviditeľným základom jednoty Cirkvi“, ale aj na povolanie každého, kto prijal krst, ponúknuť Pánovi svoju úprimnú vieru ako stavebný materiál na budovanie Cirkvi. Nasleduje plné znenie príhovoru Svätého Otca:

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Evanjelium tejto nedele (Mt...»

Vatikán/Južná Kórea 11. augusta - „Drahí bratia a sestry! O niekoľko dní budem s Božou pomocou medzi vami v Kórei.“ Týmito slovami začína pápež František svoje videoposolstvo Kórejčanom na prahu svojej apoštolskej cesty do Južnej Kórey, ktorá sa uskutoční v dňoch od 13. do 18. augusta. V posolstve, ktoré odvysielala kórejská štátna televízia KBS a prevzali ho početné miestne médiá, Svätý Otec pokračuje slovami:

„Ďakujem vopred za prijatie a pozývam vás modliť sa spolu so mnou, aby táto apoštolská cesta priniesla dobré ovocie pre Cirkev a pre kórejskú spoločnosť.

«Vstaň, zasvieť!» (Iz 60,1) Týmito slovami, ktorými sa prorok obrátil na Jeruzalem, sa ja obraciam na vás. Je to Pán, ktorý vás...»

Vatikán/Taliansko 11. augusta – „Svet potrebuje mladých, ktorí sú odvážni, nie ustrašení“, povedal do telefónu pápež František, keď sa včera v nedeľu 10. augusta o 11. hod. na diaľku spojil s 30-tisícovým zhromaždením talianskeho skautského združenia AGESCI. Na záver Tretieho celonárodného zrazu roverov a vodkýň v San Rossore pri Pise s mottom „Cestou odvahy smerujme do budúcnosti“ celebroval svätú omšu na otvorenom priestranstve predseda Konferencie biskupov Talianska kardinál Angelo Bagnasco. Tesne po svätej omši Svätý Otec mladým zatelefonoval z Vatikánu:

„Zdravím vás všetkých zo srdca a teším sa tomuto vášmu stretnutiu. Mrzí ma, že som nemohol prísť, ale s veľkou láskou vás sprevádzam ....»

Príhovor Svätého Otca Františka pred modlitbou Anjel Pána v nedeľu 10. augusta vo Vatikáne:

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnešné evanjelium nám predstavuje epizódu, ako Ježiš kráča po vodách jazera (porov. Mt 14,22-33). Po rozmnožení chlebov a rýb pozýva učeníkov nastúpiť na loďku a ísť pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástup, a potom sa odoberá do samoty, aby sa modlil na hore až do neskorej noci. Zatiaľ sa na jazere strháva silná búrka, a práve uprostred búrky Ježiš prichádza k loďke s apoštolmi, kráčajúc po vodách jazera. Keď ho vidia, učeníci sa vydesia, myslia si, že je to prízrak, no on ich upokojuje: «Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!» (v. 27). Peter, so svojou typickou...»

Vatikán 10. augusta – Svätý Otec František dnes ostro odsúdil každú nenávisť pod rúškom náboženstva. Opäť upozornil na osudy obetí zverských činov extrémistov v Iraku a na nevinné obete vojny v Gaze. Pri poludňajšom stretnutí s veriacimi na Námestí sv. Petra vyhlásil chvíľu modlitby v tichu za Iračanov obratých o všetko a vyzval k solidárnosti s nimi. Vo svojom príhovore po modlitbe Anjel Pána a apoštolskom požehnaní povedal:

„Drahí bratia a sestry, správy prichádzajúce z Iraku nás zarážajú a desia: tisíce ľudí, medzi nimi množstvo kresťanov, brutálne vyhnaných zo svojich domov, deti, ktoré na úteku zomreli od smädu a hladu, unesené ženy, zmasakrovaní ľudia, násilie každého druhu, ničenie na...»

Vatikán/Panama 6. augusta - Od 4. do 8. augusta sa v Paname koná Prvý latinskoamerický kongres o pastorácii rodiny. „Rodina a sociálny rozvoj pre plnohodnotný život a misijné spoločenstvo“ – to je téma podujatia, ktoré organizuje Rada biskupov Latinskej Ameriky (CELAM), v kontexte mimoriadnej synody o rodine, ktorá sa bude konať vo Vatikáne v októbri tohto roka. Zajtra na kongrese vystúpi Mons. Vincenzo Paglia, predseda Pápežskej rady pre rodinu.

Svätý Otec František poslal účastníkom kongresu posolstvo, v ktorom dáva odpoveď na otázku: Čo je rodina? Ako píše, napriek jej najbolestnejším problémom a najnaliehavejším potrebám je rodina „centrom lásky“, kde vládne zákon úcty a spoločenstva,...»

Pri audiencii 50-tisíc miništrantov z nemecky hovoriacich krajín 5. augusta 2014 na Námestí sv. Petra položili mladí Svätému Otcovi svoje otázky. Pápež František si najprv rad radom vypočul všetky otázky, ktoré mladí predniesli v
nemčine, a potom odpovedal na všetky naraz za pomoci prekladateľa. Priblížme si najprv otázky nemeckých miništrantov:

Prvú otázku položilo staršie dievča: „Svätý Otče, na jeseň minulého roka ste zverejnili apoštolskú exhortáciu Evangelii gaudium, v ktorej ste pripomenuli, že «pre mladých je naliehavo potrebné, aby sa vo väčšej miere stali protagonistami» v živote Cirkvi. Ako by to, podľa Vás, mladí mohli uskutočniť?“

Nasledovala otázka mladšieho chlapca: „Svätý...»

Vatikán 6. augusta 2014 - V prvú augustovú stredu sa pápež František po mesačnej prestávke opäť stretol s veriacimi na generálnej audiencii. Konala sa v Aule Pavla VI., ktorá bola zaplnená do posledného miesta, vrátane priľahlých priestorov. Svätý Otec podľa svojho zvyku ešte pred začiatkom audiencie prechádzal pomedzi veriacich, pozdravoval ich, požehnával deti, chorých a prijímal od nadšených pútnikov drobné darčeky a listy.

Audienciu začal pápež František krátko pred 10.30 znakom kríža. Po čítaní z Evanjelia podľa Marka (1,2-4) o kázaní Jána Krstiteľa, nadviazal v katechéze na slová, ktoré povedal počas poslednej audiencie v stredu 25. júna, keď sa zameral na Cirkev ako spoločenstvo...»

Vatikán 5. augusta 2014 - Dnešný večer vo Vatikáne patril stretnutiu miništrantov so Svätým Otcom. 50-tisíc chlapcov a dievčat z nemecky hovoriacich krajín zaplnilo námestie už od 16. hodiny. Privítala ich kolonáda vyzdobená farebnými pútačmi, vyjadrujúcimi motto stretnutia: „Slobodní, lebo slobodno dobre robiť“. Po prípravnom programe krátko pred šiestou hodinou privítali s veľkým nadšením medzi sebou Svätého Otca. Spolu s ním sa potom pomodlili vešpery zo Sviatku výročia posviacky hlavnej mariánskej baziliky. V rámci liturgie vešpier sa Svätý Otec prihovoril v krátkej homílii po nemecky:

„Slová svätého Pavla z Listu Galaťanom, ktoré sme práve počuli, pútajú našu pozornosť. Čas sa naplnil,...»  Nasledujúca strana »Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising