Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  
    
 Home >  František


Vatikán 22. februára – Pri poludňajšej mariánskej modlitbe dnes pápež František poprosil veriacich, aby jeho i členov Rímskej kúrie sprevádzali počas duchovných cvičení. V dňoch 22. - 27. februára ich pod vedením karmelitánskeho pátra Bruna Secondina absolvujú v Aricci neďaleko Ríma.

Všetkým, ktorí prišli na Námestie sv. Petra dnes Svätý Otec pripravil malé prekvapenie vo forme darčeka, brožúrky s podnetmi na duchovné prehĺbenie počas pôstu. Svoj príhovor pred modlitbou Anjel Pána zameral na vstup do Pôstneho obdobia, ktorý predstavil ako príležitosť vstúpiť spolu s Ježišom na púšť a tak sa pripraviť na hlbšie prežívanie Veľkej noci. Nasleduje plné znenie príhovoru:

„Drahí bratia a sestry,...»

Vatikán 21. februára - Pápež František prijal dnes ráno na osobitnej audiencii v Apoštolskom paláci nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú, ktorá sa následne stretla s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a Mons. Paulom Richardom Gallagherom, sekretárom pre vzťahy so štátmi.

Počas srdečných rokovaní v perspektíve budúceho summitu G7, ktorý sa bude konať v Bavorsku, bola venovaná osobitná pozornosť niektorým medzinárodným otázkam, najmä s ohľadom na boj proti chudobe a hladu, na problém vykorisťovania človeka a ďalej na práva žien, globálne zdravotné výzvy a ochranu stvorenia. Ako sa uvádza v komuniké Tlačového strediska Svätej stolice, zaoberali sa tiež témou ľudských práv...»

Vatikán 21. februára - Diecéza Cassano all’Jonio z juhotalianskeho regiónu Kalábria sa na čele so svojím biskupom Mons. Nunziom Galantinom prišla poďakovať pápežovi Františkovi za návštevu, ktorú u nich absolvoval 21. júna minulého roka.

Svätý Otec napoludnie prijal pútnikov v hojnom počte približne sedem tisíc v Aule Pavla VI. V príhovore pripomenul rôznorodosť miestnej cirkvi, ktorá zahŕňa rozličné tradície a ríty, vnímajúc ich ako vzájomné obohatenie. Ako povedal, ešte má živé v pamäti a srdci stretnutia s väzňami, chorými, seniormi, rehoľníkmi, návštevu katedrály i seminára, a predovšetkým spomína na svedectvo viery i lásky diecézneho spoločenstva. V tejto súvislosti Svätý Otec ocenil...»

Vatikán 20. februára – Svätý Otec dnes v Klementínskej sále spoločne prijal vyše dvadsať biskupov Ukrajiny, ktorí sú tento týždeň až do soboty na návšteve Ad limina apostolorum. Svoj pripravený príhovor im odovzdal v písomnej podobe. Spomenul v ňom, že Ukrajina sa považuje za hraničné územie medzi dedičmi svätých Vladimíra,gy a dedičmi Vojtecha a veľkých karolovských misií, ako aj tých, ktoré odkazujú na svätých apoštolov Slovanov sv. Cyrila a Metoda. Ešte pred nimi však jestvujú tradície, čiastočne doložené, ktoré spomínajú apoštola Andreja a dvoch pápežov mučeníkov: sv. Klementa a sv. Martina I.“

Pápež František pokračuje, že počas návštevy biskupov sa pozorne oboznámil s ich...»

Vatikán 18. februára – Do Pôstneho obdobia dnes vstúpil Svätý Otec spolu s kardinálmi z Rímskej kúrie slávením liturgie Popolcovej stredy v Bazilike sv. Sabíny na Aventíne spravovanej dominikánmi, ktorá je titulárnym chrámom slovenského kardinála Jozefa Tomka. Svätej omši predchádzala tradičná štáciová procesia z neďalekej Baziliky sv. Anzelma, patriacej benediktínom. V homílii Svätý Otec poukázal na vnútorný rozmer pokánia a obrátenia, ktorý sa odráža vo vyprosovaní si daru sĺz. Viem plakať? – položil otázku pápež František a pokračoval: „Plače pápež? Plačú kardináli? Plačú biskupi? Plači zasvätení?Plačú kňazi? Je plač v našich modlitbách?“

Slovami proroka Joela: «Obráťte sa ku mne celým...»

Vatikán 18. februára – Pri dnešnej generálnej audiencii sa Svätý Otec František opäť priamo prihovoril Slovákom, a to v súvislosti s Púťou laických hnutí a združení k hrobu sv. Cyrila. V katechéze pápež František pokračoval v cykle o rodine. Tentoraz sa zameral na vzťahy medzi súrodencami. Poukázal na krásu súrodeneckých vzťahov, ale aj na vážne dôsledky ich zlyhaní. Vyzval k modlitbe za súrodencov, medzi ktorými vládne rozdelenie. Ako povedal, práve rodina prináša do sveta bratstvo, čo má dosah na vnútro jednotlivých spoločností, ako aj na vzťahy medzi národmi. Pre kresťanov tento spoločenský rozmer bratstva v praxi znamená byť pozornými voči slabším a chudobnejším. Ak sa bratstvo...»

Vatikán 16. februára - Pozornosť k chudobným nás obohacuje tým, že nás privádza na cestu pokory a pravdy.“ Toto je jedna z myšlienok z príhovoru pápeža Františka nadácii Pro Petri Sede. Päť desiatok členov charitatívnej nadácie, založenej v 19. storočí v oblasti Beneluxu, Svätý Otec prijal na audiencii pri príležitosti ich púte k hrobom apoštolov. Pri dopoludňajšom stretnutí v Sále konzistória vyjadril vďačnosť za ich úsilie v prospech chudobných. Poukázal na narastajúci počet marginalizovaných ľudí ako na zvýšenú požiadavku solidarity formou materiálnej a duchovnej podpory. Pripomenul, že od chudobných, ktorým pomáhame, môžeme súčasne veľa získať, pretože núdzni sú neraz napriek svojim...»

Vatikán 15. februára – Postoj Cirkvi k ľuďom vylúčeným na okraj je kritériom jej vierohodnosti. „Evanjelium marginalizovaných“ bolo ústrednou témou homílie Svätého Otca Františka pri dnešnej slávnosti v Bazilike sv. Petra za účasti devätnástich nových kardinálov, ktorí v predchádzajúci deň prijali z jeho rúk červený biret. Prítomní boli aj ďalší členovia kardinálskeho zboru, Rímskej kúrie a veľký počet veriacich z rozličných krajín, ktorí do Ríma pricestovali pri príležitosti konzistória.

Vylučovať alebo znovuzačleňovať? Toto sú „dve logiky, ktoré prechádzajú celými dejinami Cirkvi“, povedal Svätý Otec, vychádzajúc vo svojej homílii z liturgických textov 6. cezročnej nedele o Ježišovom...»

Vatikán 12. februára - Reforma kúrie nie je sama o sebe cieľom, ale prostriedkom pre „vydávanie silného kresťanského svedectva“ – uviedol pápež František pri otvorení konzistória dnes ráno o 9.00 v Synodálnej aule. Za prítomných Svätého Otca privítal kardinál Angelo Sodano. Dekan kardinálskeho kolégia okrem vyjadrenia lojality pripomenul, že kardináli prichádzajú z rôznych častí sveta a že radi ponúknu do spolupráce svoje rozličné pastoračné skúsenosti. Poznamenal, že zo zdravotných dôvodov alebo pre pokročilý vek nemôžu byť prítomní v úplnom počte 228. Spomenul tiež práve zosnulého kardinála Karla Josefa Beckera zo Spoločnosti Ježišovej. „Budeme pracovať spoločne ako bratia, s úmyslom,...»

Vatikán 8. februára - V dnešnú nedeľu zameral Svätý Otec František svoj poludňajší príhovor na blížiaci sa Svetový deň chorých. Po tom, ako z okna Apoštolského paláca udelil požehnanie, vyzval tiež k angažovanosti v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

Príhovor pápeža Františka pred modlitbou Anjel Pána:

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnešné evanjelium (porov. Mk 1,29-39) nám predstavuje Ježiša, ktorý po tom, ako kázal v sobotu v synagóge, uzdravuje mnohých chorých. Kázanie a uzdravovanie: toto je hlavná Ježišova činnosť v jeho verejnom živote. Kázaním ohlasuje Božie kráľovstvo a uzdraveniami ukazuje, že ono je blízko, že Božie kráľovstvo je medzi nami.

Keď vstúpil do domu Šimona Petra, Ježiš...»  Nasledujúca strana »Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising