Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  
    
 Home >  František


Homília pápeža Františka pri slávení vešpier 27. septembra 2014 spolu s jezuitmi v Kostole Najsvätejšieho mena Ježiš v Ríme na poďakovanie pri 200. výročí obnovenia Spoločnosti Ježišovej pápežom Piom VII.

Drahí bratia a priatelia v Pánovi,

Spoločnosť označená Ježišovým menom prežila ťažké časy prenasledovania. Počas generalátu P. Lorenza Ricciho «nepriatelia Cirkvi dosiahli zrušenie Spoločnosti» (Ján Pavol II. v Posolstve P. Kolvenbachovi z 31. júla 1990) zo strany môjho predchodcu Klementa XIV. Dnes, keď si pripomíname jej obnovenie, sme pozvaní obnoviť si pamäť, spomínať, znovu si v mysli vybaviť prijaté dobrodenia a osobitné dary (porov. Duchovné cvičenia, 234). Dnes to chcem urobiť tu...»

Uvádzame homíliu Svätého Otca Františka, ktorú predniesol pri slávení Eucharistie na stretnutí seniorov na Námestí sv. Petra v nedeľu 28. septembra 2014 organizovanom Pápežskou radou pre rodinu pod názvom „Požehnanie dlhého života“:

„Evanjelium, ktoré sme si vypočuli, dnes prijímame ako evanjelium stretnutia medzi mladými a staršími; stretnutie plné radosti, plné viery a plné nádeje.
Mária je mladá, veľmi mladá. Alžbeta je stará, ale prejavilo sa v nej Božie milosrdenstvo a už šesť mesiacov s manželom Zachariášom čaká syna.
Mária nám aj pri tejto príležitosti ukazuje cestu: ísť navštíviť staršiu príbuznú, pobudnúť s ňou, samozrejme aj pomôcť jej, a zároveň a predovšetkým, učiť sa od nej,...»

Vatikán 28. septembra 2014 - Hlavným bodom dnešného programu vo Vatikáne bolo stretnutie Svätého Otca so seniormi na Námestí sv. Petra. Podujatie s účasťou 40-tisíc starších osôb z 20 krajín sa zameralo na modlitbu, delenie sa so svedectvami o duchovnom význame zrelého veku staroby a na dialóg s pápežom Františkom. Pozvanie na stretnutie seniorov prijal aj emeritný pápež Benedikt XVI. Pápežská rada pre rodinu pod vedením Mons. Vincenza Pagliu pozvala aj starší manželský pár irackých utečencov ako zástupcov mnohých starých ľudí, ktorí trpia následkami vojnových konfliktov.

Program sa začal o pol deviatej pásmom biblických podnetov a svedectiev, ktoré sprevádzali vystúpenia umelcov, spevákov a...»

Vatikán 27. septembra 2014 - Eucharistia zaujíma centrálne miesto v Cirkvi, pretože ona „robí Cirkev Cirkvou“. Toto je v skratke odkaz príhovoru pápeža Františka účastníkom plenárneho zhromaždenia Pápežského výboru pre Medzinárodné eucharistické kongresy, ktorých prijal dnes na audiencii pri príležitosti ukončenia ich zasadnutia. Osobitne pozdravil Mons. Joseho Palmu, filipínskeho arcibiskupa, keďže práve na Filipínach v meste Cebu sa v januári 2016 uskutoční budúci 51. medzinárodný eucharistický kongres. Vyzdvihol úsilie prítomných o to, aby mohol veriaci ľud stále viac a stále lepšie chápať hodnotu a dôležitosť Eucharistie v našom živote, a pokračoval:
„Eucharistia zaujíma centrálne miesto...»

Vatikán 26. septembra - Svätý Otec dnes na audiencii prijal členov generálneho zhromaždenia Hnutia fokoláre, ktoré sa koná od 1. do 28. septembra v Castel Gandolfe pri Ríme. V mene všetkých pápeža Františka pozdravila predsedníčka hnutia Maria Voceová, ktorá bola generálnym zhromaždením potvrdená vo svojej funkcii na obdobie ďalších šiestich rokov. Svätý Otec jej i ďalším jej spolupracovníkom zaželal úspešnú prácu v službe Hnutia, ktoré sa inak nazýva aj Máriino dielo (Opera di Maria). Po pozdrave sa na zhromaždenie obrátil týmito slovami:

„Päťdesiat rokov po II. vatikánskom koncile je Cirkev povolaná nastúpiť novú etapu evanjelizácie svedčiac o Božej láske každému človeku, počnúc od chudobný...»

Pri generálnej audiencii v stredu 24. septembra sa Svätý Otec vo svojom príhovore venoval zhodnoteniu apoštolskej návštevy Albánska, ktorú absolvoval v predchádzajúcu nedeľu 21. septembra. Nasleduje plné znenie príhovoru:

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes by som chcel hovoriť o apoštolskej ceste, ktorú som vykonal minulú nedeľu v Albánsku. Robím to predovšetkým ako poďakovanie Bohu, ktorý mi doprial uskutočniť túto návštevu, aby som prejavil tomuto ľudu aj fyzicky a hmatateľným spôsobom svoju blízkosť a blízkosť celej Cirkvi. Rád by som zároveň zopakoval svoje bratské uznanie albánskemu episkopátu, kňazom, rehoľníkom a rehoľníčkam, ktorí pracujú s toľkým nasadením. Moja vďačná spomienka...»

Vatikán 22. septembra – Svätý Otec včera večer počas spiatočného letu z Tirany do Ríma na palube lietadla odpovedal na niekoľko otázok novinárov. Medzi inými zaznela aj otázka týkajúca sa charakteristík krajiny a jeho ľudu:

„Albánci trpeli, avšak sú tolerantní. Našli ste aj nejaké ďalšie pozitívum Albáncov, ktoré ste mohli zakúsiť?“

„Trochu upravím to, čo hovoríte. No utrpenie, ktorým ste vy Albánci prešli, som mal možnosť vidieť z väčšej blízkosti. Čo sa týka tolerancie, zamením to slovo za iné. Nie že Albánec je tolerantný, ale že je bratom. Má schopnosť bratstva, a to je viac. Vidieť to pri spolužití a v spolupráci medzi prívržencami islamu, pravoslávnymi a katolíkmi. Navzájom spolupracujú,...»

Príhovor Svätého Otca počas vešpier s kňazmi a zasvätenými osobami 21. septembra v Katedrále sv. Pavla v Tirane. Týmito spontánnymi slovami pápež František reagoval na svedectvá, ktoré predniesli 84-ročný kňaz Ernest Simoni Troshani a 85-ročná rehoľná sestra Mária Kaletaová.

„Pripravil som si pre vás niekoľko slov, ale odovzdám ich arcibiskupovi, aby vám ich potom dal k dispozícii. Preklad je už pripravený, takže sa k nemu budete môcť dostať. Ale teraz mi napadlo povedať vám niečo iné.

V čítaní sme počuli: «Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v...»

Príhovor Svätého Otca 21. septembra 2014 v Centre Betánia neďaleko Tirany na pomoc sirotám a deťom z ťažkých rodinných pomerov:

„Drahí priatelia z Centra Betánia, zo srdca vám ďakujem za vašu radostné prijatie! Predovšetkým vám ďakujem za pohostinnosť, ktorej sa tu denne dostáva mnohým deťom a mládeži potrebujúcim opateru, nehu, pokojné prostredie a priateľské osoby, ktoré sú aj ozajstnými vychovávateľmi, životným príkladom a oporou. Na miestach ako je toto sme všetci povzbudení vo viere, všetkým nám to pomáha veriť, lebo vidíme, ako sa viera stáva konkrétnou bratskou láskou. Vidíme, ako prináša svetlo a nádej do ťažkých situácií. Vidíme, ako opäť zahorí v srdci osôb, ktorých sa dotkol...»

Prinášame text príhovoru Svätého Otca Františka pri slávení vešpier s kňazmi, rehoľníkmi, seminaristami a laickými hnutiami v Katedrále sv. Pavla v Tirane dňa 21. septembra 2014. Text, ktorý nasleduje, Svätý Otec odovzdal prítomným v písomnej podobe, pričom sa im prihovoril v spontánnom prejave. (Preklad predneseného príhovoru bude publikovaný samostatne.)

„Drahí bratia a sestry!

Je pre mňa veľkou radosťou, že sa s vami môžem stretnúť vo vašej milovanej domovine; vzdávam za to vďaky Bohu a vám ďakujem za vaše prijatie! Tu uprostred vás môžem lepšie vyjadriť moju blízkosť vášmu evanjelizačnému úsiliu.

Odkedy sa vaša krajina oslobodila spod diktatúry, cirkevné komunity sa opäť uviedli do chodu a...»  Nasledujúca strana »Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising