Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  
    
 Home >  František


Svätý Otec František sa pri návšteve svojho dlhoročného priateľa pastora Giovanniho Traettina 28. júla 2014 v Caserte stretol s jeho pentekostálnym spoločenstvom, ktoré nesie názov „Cirkev zmierenia“. V priestore novostavby kostola bolo prítomných cez dvesto veriacich. Pápež František predniesol spontánne slová, ktorými nadviazal na úvodnú reč pastora Traettina. Reagoval na jednotlivé pastorove myšlienky, z ktorých možno spomenúť ústredný význam Ježišovej osoby pre kresťana, dôraz na Kristovo vtelenie, chápanie pravdy ako stretnutia, bolestné skúsenosti s nepriateľskými postojmi medzi kresťanmi v období rokov 1935-1955 a napokon víziu zmierenia spočívajúceho v Ježišovej živej prítomnosti v...»

Pápež František slávil v sobotu večer 26. júla, v deň sviatku sv. Anny, patrónky juhotalianskeho mesta Caserta, svätú omšu za účasti 200-tisíc veriacich. Eucharistická slávnosť zo 17. nedele v cezročnom období sa konala pred bývalým kráľovským palácom. V homílii Svätý Otec vychádzal z liturgických čítaní a sústredil sa na tri otázky: Čo je nebeské kráľovstvo, ako ho možno nájsť a čo robiť pre získanie Božieho kráľovstva. Uvádzame plné znenie homílie:

„Ježiš sa na svojich poslucháčov obracal jednoduchými slovami, ktorým mohli rozumieť všetci. Aj dnes večer – ako sme počuli – k nám hovorí prostredníctvom krátkych podobenstiev, ktoré odkazujú na každodenný život ľudí tej doby. Podobenstvo o...»

Vatikán 27. júla 2014 - Počas dnešného nedeľného stretnutia s veriacimi pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána Svätý Otec pripomenul zajtrajšie 100. výročie vypuknutia prvej svetovej vojny a opakovane vyzval k ukončeniu násilia na Blízkom východe, v Iraku a na Ukrajine. V príhovore pre modlitbou dal návod, ako možno nájsť poklad, ktorým je Božie kráľovstvo.

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň,
krátke podobenstvá, ktoré nám predstavuje dnešná liturgia, sú záverom kapitoly Matúšovho evanjelia, venovanej podobenstvám o Božom kráľovstve (13,44-52). Medzi nimi sú dve malé majstrovské diela: podobenstvo o poklade ukrytom v poli a o vzácnej perle. Hovoria nám, že objavenie Božieho kráľovstva sa môže...»

Príhovor Svätého Otca Františka pred modlitbou Anjel Pána v nedeľu 20. júla 2014 vo Vatikáne:

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Po tieto nedele nám liturgia predkladá niektoré evanjeliové podobenstvá, čiže krátke rozprávania, ktoré Ježiš používal na ohlasovanie Nebeského kráľovstva zástupom. Medzi tými, ktoré sú v dnešnom evanjeliu, je jedno, ktoré je zložitejšie, nechápe sa hneď sprvoti, a ku ktorému Ježiš učeníkom podáva vysvetlenie. Je to podobenstvo o dobrej pšenici a kúkoli, ktoré sa zaoberá problémom zla vo svete a vyzdvihuje Božiu trpezlivosť (porov. Mt 13,24-30.36-43). Scéna sa odohráva na roli, kam pán zasieva pšenicu, no jednej noci prichádza nepriateľ a zasieva kúkoľ; toto...»

Vatikán 13. júla – Aj počas leta sa v nedeľu napoludnie Svätý Otec pravidelne stretáva s veriacimi pri modlitbe Anjel Pána na Námestí sv. Petra. V dnešný deň v príhovore pred modlitbou rozobral Ježišovo podobenstvo o rozsievačovi. Po požehnaní predniesol osobitnú výzvu k modlitbe za pokoj vo Svätej zemi, reagujúc tak na vystupňovaný konflikt medzi Izraelom a Palestínou. Na jeho výzvu zavládla na námestí chvíľa modlitby v tichu. V súvislosti s dnešným dňom, ktorý sa slávi aj ako „Nedeľa mora“, pápež František upriamil pozornosť veriacich na všetkých námorníkov a rybárov spolu s ich rodinami a tiež na kňazov a dobrovoľníkov, ktorí sa venujú tzv. „apoštolátu mora“. Pripomenul aj 400. výročie...»

Pri pastoračnej návšteve dvoch diecéz v regióne Molise v sobotu 5. júla 2014 sa Svätý Otec stretol aj s väzňami. Podobne ako pri návšteve v Kalábrii pred dvoma týždňami zašiel priamo do areálu nápravného zariadenia, kde sa stretol s väzňami a personálom. V spontánnom príhovore im adresoval slová usmernenia a povzbudenia do budúcnosti, pričom sa s nimi postavil na jednu úroveň, keď sa podelil so svojím vnútorným prežívaním svojich stretnutí s väzňami, ktoré v ňom vzbudzujú otázku: „Prečo on a nie ja?“

Väznica v Isernii patrí svojimi rozmermi k menším zariadeniam, s pomerne dobrými podmienkami, na rozdiel od iných preplnených väzníc. Jej obyvateľmi je okolo 60 väzňov, ktorí si odpykávajú trest...»

Vatikán 7. júla - Dnes ráno v Dome sv. Marty slávil pápež František svätú omšu za prítomnosti niekoľkých z obetí sexuálneho zneužívania a tiež členov Pápežskej komisie na ochranu mladistvých. Použil pri tom liturgický formulár za pokoj a spravodlivosť. Svätý Otec predniesol homíliu, ktorú uvádzame v plnom znení:

„Obraz Petra, ktorý vidí Ježiša vychádzať z toho strašného vyšetrovacieho zasadnutia, Petra, ktorého zrak sa stretáva s Ježišovým a on plače. Tento obraz mi dnes vstupuje do srdca, keď sa stretávam s vašimi pohľadmi, mnohých mužov, žien, malých chlapcov a dievčat; cítim Ježišov pohľad a prosím o milosť jeho sĺz. O milosť, aby Cirkev plakala a konala odčinenie za svojich synov a dcéry,...»

V nedeľu 6. júla sa Svätý Otec František na poludnie pomodlil spolu s veriacimi zhromaždenými na Námestí sv. Petra modlitbu Anjel Pána. Najprv sa im z okna Apoštolského paláca prihovoril týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V evanjeliu tejto nedele nachádzame Ježišovo pozvanie. Hovorí takto: «Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním» (Mt 11,28). Keď to Ježiš hovorí, má pred očami ľudí, ktorých denne stretá na uliciach Galiley. Mnohých jednoduchých, chudobných, chorých ľudí, hriešnikov, vylúčených na okraj spoločnosti... Títo ľudia sa vždy náhlili za ním, aby počúvali jeho slová, slová, ktoré dávali nádej! – Ježišove slová vždy dávajú nádej! – A...»

Drahí mladí, pekné popoludnie!

Ďakujem vám za vašu hojnú a radostnú účasť. Ďakujem Mons. Pietrovi Santorovi za jeho službu v pastorácii mládeže. A vďaka patrí Tebe, Sára – kde si zmizla? -, že si sa stala hovorkyňou nádejí a obáv mladých z Abruzza a Molise. Molise je jedným z krajov Talianska, však?

Entuziazmus a sviatočná atmosféra, ktoré viete vytvoriť, sú nákazlivé. Entuziazmus je nákazlivý. Viete, odkiaľ pochádza slovo entuziazmus? Je z gréčtiny a znamená «mať niečo od Boha vo vnútri» alebo «byť v Bohu». Ak je entuziazmus zdravý, značí, že niekto má niečo od Boha vo svojom vnútri a radostne to prejavuje. Buďte otvorení – s týmto entuziazmom – pre nádej a túžte po plnosti, túžte po tom, aby...»

„Drahí bratia a sestry, ďakujem za toto vaše srdečné prijatie! Ďakujem Mons. Camillovi Cibottimu, novému biskupovi Isernie, jeho predchodcovi Mons. Salvatoremu Viscovi, starostovi, popredným predstaviteľom a všetkým, ktorí spolupracovali na tejto návšteve. Ide o posledné dnešné stretnutie a koná sa na symbolickom mieste, na Katedrálnom námestí. Námestie je miestom, kde sa stretávame ako občania a katedrála je miestom, kde sa stretávame s Bohom, načúvame jeho slovu, aby sme žili ako bratia, občania a bratia. V kresťanstve niet protirečenia medzi posvätným a svetským; v tomto zmysle: občania a bratia.
Je jedna silná myšlienka, ktorá ma zasiahla, keď som premýšľal o odkaze sv. Celestína V. On...»  Nasledujúca strana »Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising