Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  
    
 Home >  František


Plné znenie homílie pápeža Františka počas ekumenického slávenia vešpier zo slávnosti Obrátenia svätého apoštola Pavla, ktorým 25. januára 2015 v Bazilike sv. Pavla za hradbami vyvrcholil Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Na ceste z Judey do Galiley Ježiš prechádza Samáriou. Nemá problém stretnúť sa so Samaritánmi, považovanými za heretikov, odpadlíkov, oddelených od židov. Jeho postoj nám umožňuje pochopiť, že konfrontovanie s tými, ktorí sa od nás líšia, môže napomôcť nášmu rastu. Ježiš, unavený z cesty, neváha pýtať si od ženy Samaritánky piť. Jeho smäd však, ako vieme, ďaleko presahuje fyzický smäd. Je smädom po stretnutí, túžbou začať dialóg s touto ženou a ponúknuť jej tak možnosť...»

Vatikán 25. januára - Zastaviť sa a počúvať. Túto cestu k plnej jednote naznačil pápež František dnes večer v Bazilike sv. Pavla za hradbami, kde predsedal ekumenickej modlitbe vešpier zo slávnosti Obrátenia svätého apoštola Pavla. Podľa tradície, siahajúcej do čias záveru Druhého vatikánskeho koncilu a pontifikátu bl. pápeža Pavla VI., sa na tejto pobožnosti k ukončeniu Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov zúčastňujú zástupcovia rozličných kresťanských cirkví a cirkevných spoločenstiev.

Na dnešnom slávení, ktoré sa začalo o 17.30, sa zúčastnili metropolita Gennadios, zástupca Ekumenického patriarchátu, David Moxon, osobný zástupca anglikánskeho arcibiskupa z Canterbury v Ríme, zástupcovia...»

Vatikán 25. januára - V dnešnú tretiu nedeľu v cezročnom období, na ktorú pripadá aj sviatok Obrátenia sv. apoštola Pavla, Svätý Otec pri poludňajšom stretnutí s veriacim pripomenul končiaci sa týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Vzhľadom na vývoj situácie na Ukrajine apeloval, aby bol obnovený dialóg a ukončená nevraživosť. Vyzval tiež k solidarite v súvislosti s dnešným Svetovým dňom chorých na malomocenstvo. V príhovore pred modlitbou Anjel Pána vyšiel z úryvku Evanjelia podľa Marka o začiatku Ježišovho ohlasovania Božieho kráľovstva v Galilei po uväznení Jána Krstiteľa.

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnešné evanjelium predstavuje začiatok Ježišovho kázania v Galilei. Sv. Marek...»

Vatikán 24. januára - Stretnutie a počúvanie sú základné podmienky pre islamsko-kresťanský dialóg a odpoveďou na násilie je výchova „k spoznávaniu a prijímaniu odlišností“. Toto sú zásady, ktoré zdôraznil pápež František účastníkom konferencie, organizovanej pri príležitosti 50. výročia otvorenia Pápežského inštitútu arabských a islamských štúdií v Ríme (PISAI), ktorý vznikol v roku 1926 v Tunisku skrze prácu misionárov v Afrike. Stretnutie sa konalo v Klementínskej sále za prítomnosti kardinálov Zenona Grocholewského a Jean-Louisa Taurana a za celkovej účasti 250 delegátov konferencie.

„V posledných rokoch napriek niektorým nedorozumeniam a ťažkostiam došlo k pokroku v medzináboženskom i s ...»

Vatikán 24. januára - Dôstojnosť manželstva – Dignitas connubii – je názov inštrukcie k problematike anulovania manželského zväzku, ktorá bola vydaná pred desiatimi rokmi 8. februára 2005. Pri príležitosti 10. výročia dokumentu pre posudzovanie káuz nulity v diecéznych a interdiecéznych tribunáloch sa v Ríme koná medzinárodný kongres, ktorý zorganizovala Fakulta kánonického práva Pápežskej Gregorovej univerzity pod patronátom Pápežskej rady na výklad zákonov.

Svätý Otec František prijal dnes na audiencii v Klementínskej sále 120 účastníkov kongresu, zastupujúcich mnohé krajiny sveta. Hneď v úvode pápež ocenil početnú účasť cirkevných sudcov na podujatí ako prejav ich zodpovedného záujmu o...»

Vatikán 24. januára - Zasvätení majú osobitné povolanie podporovať jednotu, niet však jednoty bez obrátenia, bez modlitby a bez svätosti života. Takto by sa dali zhrnúť hlavné myšlienky Svätého Otca z príhovoru, ktorým sa dnes obrátil na účastníkov ekumenického kolokvia rehoľníkov a rehoľníčok. V rámci tejto ekumenickej iniciatívy k Roku zasväteného života sa v Sále konzistória zišlo asi 50 osôb z rôznych cirkví a cirkevných spoločenstiev. Stretnutie otvoril kardinál Joao Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktorá stretnutie zorganizovala.

Ako poznamenal Svätý Otec v príhovore, stretnutie sa koná v rámci týždňa modlitieb za...»

„Cirkev na Slovensku je odvážna, v tejto chvíli, v tomto čase, bojuje na obranu rodiny. Vpred a odvahu!“ Toto sú slová, ktorými sa Svätý Otec František prihovoril na úvod svätej omše v kaplnke Domu sv. Marty, ktorú slávil vo štvrtok 22. januára 2015 spolu s členmi Slovenskej katolíckej misie v Ríme. -jb-
...»

Vatikán 23. januára - Pápež František dnes prijal členov Tribunálu Rímskej roty pri príležitosti otvorenia súdneho roka. Svätý Otec v príhovore zdôraznil, že pri posudzovaní platnosti manželského súhlasu musí sudca vziať do úvahy kontext hodnôt a viery, v ktorom vznikal ich úmysel vstúpiť do manželstva.

„Kríza hodnôt v spoločnosti nie je novým javom“ – povedal pápež František odvolajúc sa na bl. Pavla VI., ktorý pred štyridsiatimi rokmi, práve v príhovore Rímskej rote, vymenúva ochorenia moderného človeka, raneného systematickým relativizmom“. Svätý Otec poukázal na utrpenie mnohých rodín, ktoré sa rozpadajú, zanechávajúc za sebou trosky citových vzťahov, plánov, spoločných očakávaní“. Ako...»

Vatikán 21. januára – Pri dnešnej generálnej audiencii pápež František zhrnul svoju práve ukončenú apoštolskú cestu do Ázie. Medzi hlavnými momentmi na Srí Lanke a Filipínach menoval kanonizáciu sv. Jozefa Vaza a stretnutie s postihnutými tajfúnom. Cesta, charakterizovaná stretnutiami s „oceánmi“ ľudí, podľa Svätého Otca splnila svoj zámer a upevnila miestne cirkevné spoločenstvá vo viere a v misijnom duchu, prispela k medzináboženskému dialógu, budovaniu jednoty a rozvoju spoločnosti, ktorého hlavnými nositeľmi sú rodiny a mládež.

„Zdravé rodiny sú zásadne dôležité pre život spoločnosti“, zdôraznil Svätý Otec, keď sa pri hodnotení cesty podelil so svojou „útechou a nádejou pri pohľade na...»

Text pôvodne pripraveného príhovoru Svätého Otca Františka pre stretnutie s mladými na pôde Univerzity sv. Tomáša v Manile 18. januára 2015. Svätý Otec na mieste dal prednosť komunikácii s mladými spontánnymi slovami, pričom v skratke upozornil na hlavné body pôvodne pripraveného príhovoru. Po stretnutí im dal jeho text k dispozícii.

Drahí mladí priatelia,

je pre mňa potešením byť dnes ráno s vami. Srdečne pozdravujem každého z vás a ďakujem všetkým, ktorí nám umožnili toto stretnutie. Počas mojej návštevy Filipín som sa chcel osobitným spôsobom stretnúť s vami, mladými, aby som vás počúval a rozprával sa s vami. Túžim vám vyjadriť lásku a nádej Cirkvi voči vám. A chcem vás, ako kresťanských...»  Nasledujúca strana »Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising