Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  
    
 Home >  František


Vatikán 17. apríla 2014 – Pri slávnostnej Omši svätenia olejov na Zelený štvrtok so začiatkom o 9.30 v Bazilike sv. Petra za koncelebrácie kardinálov, biskupov, kňazov prítomných v Ríme a za hojnej účasti veriaceho ľudu sa Svätý Otec v homílii zameral na tajomstvo kňazskej radosti. Táto radosť podľa jeho slov preniká do hĺbky tak ako pomazanie, je neskaziteľná a prejavuje sa misionárskym zápalom. Ako vysvetlil, kňaz čerpá radosť od Pána, ktorému slúži, a tiež od Božieho ľudu, uprostred ktorého plní svoje poslanie. Pápež František dal za vzor kňazského postoja Pannu Máriu, ktorá bola obdarená radosťou uprostred svojej poníženosti a bola ochotná ísť všade, kde to bolo potrebné, vnímavá na...»

Vatikán 16. apríla - V katechéze dnešnej generálnej audiencie na prahu veľkonočného trojdnia sa Svätý Otec zameral na tajomstvo Kristovho utrpenia, na jeho cestu poníženia sa až do krajnosti. „Keď hľadíme na Ježiša v jeho utrpení, vidíme ako v zrkadle aj utrpenia celého ľudstva a nachádzame Božiu odpoveď na tajomstvo zla, bolesti a smrti“ – povedal pápež František. Prítomných veriacich, ktorí celkom zaplnili Námestie sv. Petra, pozval kontemplovať Pána v utrpení, ktoré podstupuje dobrovoľne, a hľadieť s úctou na jeho rany: Tento týždeň mnoho myslime na Ježišovu bolesť a povedzme si sami v sebe: Toto je pre mňa. Aj keby som bol jediným človekom na svete, on by to bol urobil. Urobil to kvôli...»

Seminaristi Pápežského kolégia Leva XIII. z historického mesta Anagni v talianskom regióne Lazio prišli 14. apríla, v pondelok Veľkého týždňa, v rámci pešej púte do Ríma. Napoludnie ich vo Vatikáne prijal pápež František. V úvode príhovoru Svätý Otec pútnikov pochválil za odhodlanie prekonať vzdialenosť takmer 80 km a ich putovanie pripodobnil k ceste formácie, ktorú podobne môžu zvládnuť vďaka odhodlaniu a vytrvalosti, v láske ku Kristovi a v spoločenstve bratov. Regionálny medzidiecézny seminár pripravuje budúcich služobníkov oltára v atmosfére modlitby, štúdia a bratstva – skonštatoval Svätý Otec. Na zdôraznenie cieľa formácie poznamenal, že práve „táto evanjeliová atmosféra, tento život...»

Vatikán 13. apríla 2014 - Pri slávení liturgie Nedele utrpenia Pána sa po odznení Matúšových pašií Svätý Otec František prihovoril veriacim na Námestí sv. Petra v nasledovnej homílii:

„Tento týždeň sa začína oslavnou procesiou s olivovými ratolesťami: všetok ľud Ježiša víta. Deti, chlapci a dievčatá spievajú, oslavujú Ježiša. V tomto týždni sa však ďalej odvíja tajomstvo Ježišovej smrti a vzkriesenia. Počúvali sme pašie o Pánovom utrpení. Stačí, keď si pre vlastné dobro položíme otázku: Kto som ja? Kto som ja, stojac pred mojím Pánom? Kto som pred Ježišom, ktorý slávnostne vstupuje do Jeruzalema? Som schopný vyjadriť svoju radosť a chváliť ho? Alebo si držím odstup? Kto som pred Ježišom,...»

Vatikán 10. apríla 2014 - Pápež František dnes napoludnie prijal na audiencii v Aule Pavla VI. profesorov, zamestnancov a študentov troch pápežských inštitúcií, vedených Spoločnosťou Ježišovou. Ide o Pápežskú Gregorovu univerzitu, Pápežský biblický inštitút a Pápežský východný inštitút. Stretnutie otvoril generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej páter Adolfo Nicolás.

Tri spomenuté inštitúcie Spoločnosti Ježišovej v roku 1928 združil do konzorcia pápež Pius XI. Ako povedal Svätý Otec, z ich spoločného úsilia byť k dispozícii pápežovi, námestníkovi Krista na zemi, vyplýva nevyhnutnosť „rozvíjania ich spolupráce a synergickej súčinnosti, uchovávajúc historickú pamäť, ujímajúc sa...»

Pri generálnej audiencii 9. apríla 2014 na Námestí sv. Petra predniesol Svätý Otec František prvú katechézu z nového cyklu o daroch Ducha Svätého. Jej témou bol „Dar múdrosti“. Nasleduje preklad katechézy v plnom znení:

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes začíname cyklus katechéz o daroch Ducha Svätého. Viete o tom, že Duch Svätý tvorí dušu, životnú miazgu Cirkvi a každého jednotlivého veriaceho. Je Božou láskou, ktorá si v našom srdci robí svoj príbytok a vstupuje do spoločenstva s nami. Duch Svätý je vždy s nami, je vždy v nás, je v našom srdci.
Sám Duch Svätý je najdokonalejší Boží dar (porov. Jn 4,10), je darom Boha a tomu, kto ho prijme, odovzdáva rozličné duchovné dary. Cirkev ich...»

Pri generálnej audiencii v stredu 9. apríla začal Svätý Otec František nový tematický cyklus, venovaný darom Ducha Svätého. „Duch Svätý tvorí dušu, životnú miazgu Cirkvi a každého jednotlivého kresťana. Je Božou Láskou, ktorá si v našom srdci robí svoj príbytok,“ povedal pápež František a zdôraznil, že samotný Duch Svätý je najdokonalejším „Božím darom“. On sám potom odovzdáva rozličné duchovné dary tým, ktorí ho prijímajú. Po vymenovaní siedmich darov Ducha Svätého, ako ich nachádzame v známej svätodušnej sekvencii, sa Svätý Otec podrobnejšie zameral na dar múdrosti. Ako vysvetlil, ide tu o milosť vidieť každú vec Božími očami“. Takáto múdrosť, ktorá sa nerodí z inteligencie a znalostí,...»

Námestie sv. Petra sa v nedeľu 6. apríla pred blížiacim sa poludním zaplnilo do posledného miesta. Vyše 60-tisíc veriacich si prišlo vypočuť slová pápeža Františka a prijať jeho symbolický darček, vreckové evanjelium. Už pri príchode si mohli všimnúť skupinky skautov, rehoľných sestier Misionárok lásky a rímskych seminaristov, zásobených čerstvými výtlačkami z vatikánskej tlačiarne. Svätý Otec okrem pôstnej katechézy v duchu dnešného Božieho slova pripomenul aj 20. výročie tragických udalostí v Rwande. Z okna Apoštolského paláca sa prítomným prihovoril týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Evanjelium tejto Piatej pôstnej nedele nám rozpráva o vzkriesení Lazára. Je to vrchol...»

V sobotu 5. apríla prijal Svätý Otec v Klementínskej sále vo Vatikáne delegáciu Národnej asociácie talianskych miest a obcí (ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), tvorenú 120 starostami a starostkami talianskych okresných miest. Pápež František sa v príhovore k nim zameral na vlastnosti a spiritualitu správneho starostu. Tento je prítomný medzi ľuďmi ako prostredník, ktorému na ľuďoch záleží, a nie ako nejaký konateľ či dohadzovač, ktorému záleží iba na tom, aby využil situáciu vo svoj prospech:

„Starosta je uprostred ľudí. Nedávalo by to zmysel, keby tam nebol, pretože on je prostredníkom, mediátorom uprostred potrieb ľudí. A je tu nebezpečenstvo, že sa starosta nestane...»

Vatikán 3. apríla 2014 - Cirkvi záleží na obnove zmierenej spoločnosti v Rwande – povedal pápež František biskupom Rwandy počas audiencie v rámci ich návštevy Ad limina apostolorum. Konala sa práve v dňoch, keď si vnútrozemská africká krajina susediaca s Ugandou, Burundi a Kongom pripomína 20. výročie genocídy viac ako milióna jej obyvateľov. Svätý Otec v dnešnom príhovore biskupom uznal, že ešte stále existujú hlboké rany, ktoré musia byť zahojené, a preto zdôraznil nevyhnutnosť prekonávania predsudkov a etnických rozdielov a pokračovať na ceste zmierenia.

„Dvadsať rokov po týchto tragických udalostiach zostane určite zmierenie a hojenie rán aj naďalej prioritou cirkvi v Rwande. A ja vás...»  Nasledujúca strana »Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising